6 °C Stjørdal, NO
17/02/2019

Forslag til næringsplan

Inga Balstad og Torstein Mørseth fra onsdagens overlevering.

Overleverte forslag til Strategisk Næringsplan


 

Næringsforeningene i de seks kommunene i Værnesregionen har utarbeidet et forslag til Strategisk Næringsplan for regionen. Onsdag ble plandokumentet overlevert Regionrådet for politisk behandling.

 

“Værnesregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) er innen 2020 på samme nivå som landsgjennomsnittet. Det betyr en økning på minst 2,8 milliarder, fra 18 til 20,8 milliarder”.

Dette er det overordnede målet i forslaget til Strategisk Næringsplan (SNP) for Værnesregionen.

 

Næringsforeningene i kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Malvik, Frosta og Stjørdal som sammen har utarbeidet forslaget, med Stjørdal Næringsforum som “motor” i arbeidet.

Daglig leder i Stjørdal Næringsforum, Torstein Mørseth, som i onsdagens møte i Regionrådet i Værnesregionen presenterte planforslaget.  Planen har overordnet mål som handler om at regionen skal øke sin andel av BNP. I tillegg består planen av seks øvrige mål, som er følgende:

  • Værnesregionen har til enhver tid tilstrekkelig tilgang på næringsareal.
  • Infrastrukturen i regionen er et av våre sterke fortrinn.
  • Regionen har tilgang på kompetanse som dekker arbeidskraftbehovet.
  • Værnesregionen har de mest næringsfremmende politikerne i Midt-Norge.
  • Verdiskapning basert på miljø er et konkurransefortrinn for regionen.
  • Værnesregionen er en av de mest attraktive regionene i Midt-Norge for utvikling av eksisterende bedrifter og etablering av nye.

Forslaget til Strategisk Næringsplan for Værnesregionen går nå til politisk behandling i hver av de seks kommunene.

Les forrige sak:
Russerevyer er tradisjon. Her et glimt fra 2008-utgaven ved Ole Vig vg.skole.
Årets russerevy

Til syvende og sist   Årets russerevy ved Ole Vig vg.skole […]

Close