16 °C Stjørdal, NO
24/08/2019

Først med politi-avtale

Målet er bedre forebyggende arbeid i alle kommuner

Meråkers ordfører Kari Anita Furunes og lensmann Kjetil Ravlo signerer en samarbeidsavtale i selskap med Arne Henrik Ulvin (bak t.v.) og Kent Robert Lundemo. Meråkers ordfører Kari Anita Furunes og lensmann Kjetil Ravlo signerer en samarbeidsavtale i selskap med Arne Henrik Ulvin (bak t.v.) og Kent Robert Lundemo.

Meråker kommune er først ut i Værnesregionen med å inngå en samarbeidsavtale med politiet.

– Dette er et produkt av stortingsforliket om politireformen. Den åpner for at alle kommuner som ønsker det skal få en egen avtale med politiet for å se hva de kan levere. Målet er et tettere samarbeid med siktemål om bedre forebyggende arbeid, fastslår lensmann Kjetil Ravlo.

Ordfører Kari Anita Furunes i Meråker er veldig glad og stolt over at Meråker har fått ansatt en SLT-koordinator og i tillegg styrket miljøbiten.

– Det gjelder å ha noen som følger opp ruskontrakter og koordinerer tiltak inkludert politiråd. Alt er beskrevet i avtalen som er et godt verktøy for det videre arbeidet. Det er laget handlingsplaner og vi har valgt satsingsområder, understreker ordføreren.

Lensmann Ravlo er naturlig nok opptatt av forebygging.

– En markert endring fra tidligere avtaler går på at vi i større grad skal bruke etablert kunnskap og styre innsats mot lokale utfordringer. Vi har en felles forpliktelse om evaluering hvert år. Det blir litt trimming på mer kunnskapsbasert arbeid. Vi har en felles intensjon om å komme mer i forkant. Jo mer vi kan forebygge, jo bedre. Politiet er opptatt av å være tilgjengelige, sier Ravlo.

Coop Storlien artikkelnivå
Kontor i rådhuset

Samarbeidsavtalen handler også om å gi det beste tilbudet til publikum. Politioverbetjent Kent Robert Lundemo har fått et særansvar for Meråker.

– Jeg kan ikke erstatte et lensmannskontor, men publikum kan ta kontakt og avtale et møte i det kontoret som Meråker kommune raust har stilt til disposisjon i rådhuset. Derfor er det ikke nødvendig å kjøre til Stjørdal for å ha kontakt med politiet, sier politikontakt Lundemo.

– Denne samarbeidsavtalen er det beste vi kan få til under de rådende forhold. Den er bygd på gjensidig tillit. Som grensekommune med økende trafikk langs E14 og et stort ansvar i forhold til beredskap mener vi fortsatt at Meråker burde har et eget lensmannskontor. Men det er et politisk spørsmål som vi arbeider med gjennom andre kanaler. Det har ingen ting med samarbeidsavtalen å gjøre. Derfor må vi skille de to sakene fra hverandre, sier ordfører Furunes som er strålende fornøyd over å ha en avtale. Vi har en ambisjon om å bli Norges beste på beredskapssiden.

Beredskap

Meråker er en stor friluftskommune med flere gjester enn fastboende. Her er det mange arrangement og mye natur.

– Det gir oss et eget ansvar i forhold til beredskap. Nær historie viser at vi er satt på prøve og besto testen, sier Kari Anita Furunes.

– Både Meråker og andre kommuner i Værnesregionen vil nyte godt av en robust forebyggende organisasjon. Vi har fått en sterkere enhet ved å samle ressurser fra Malvik, Frosta og Meråker. Alle medarbeidere har et stort distriktsfokus. Vi skal dra ut i kommunene når det er mulig. Men en tur til Meråker uten noe å rapportere er helt topp. For det åpner seg et behov når vi legger ned lensmannskontor, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin som er leder for forebyggende og patrulje ved lensmannskontoret.

Nå ser partene fram til å samarbeide så tett som mulig, og utvikle ytterligere.

– Vi går inn på upløyd mark. Derfor blir evalueringen i etterkant svært viktig. Politiet er opptatt av å bruke sine ressurser på best mulig måte. Vi er allerede i dialog med de andre kommunene i Værnesregionen om å opprette tilsvarende avtaler. Jeg vil understreke behovet for lokal tilpasning. Meråker kan ha andre utfordringer enn Frosta, sier lensmann Kjetil Ravlo.

Les forrige sak:
Fram-trener Bjørn Johan Nytrø (t.v.) møter Stjørdals-Blink 2 med trener Roar Vikvang i serieåpningen i 4. divisjon.
Lokaloppgjør i åpningskampen

Nytrø og Fram til Blinkbanen i serieåpningen

Close