19 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

Først på bom med kort og brikke

 

SONA: Sondalsskogan ANS innfører som første utmarkslag i kommunen kortbetaling på veibom. Det er Sundalsveien fra Sona til Sildra ved Sonvatna som nå skal betales med plastkort eller brikke for årsabonnement.

Olav Einang og Jon Martin Schiefloe i Sondalsskogan ANS, tar 17.februar i bruk den nye veibommen på Sundalsveien. Fra denne datoen må passeringer betales med bankkort eller brikke for årsabonnement. Satser for personbil er 50 kroner, lastebil 100 kroner.

Som første utmarkslag i kommunen investerer Sondalsskogan ANS i nytt elektronisk bomsystem på Sundalsveien. Med dette er myntbetaling historie, og enkeltturer må betales med bankkort ved bommen. Årsabonnement på helårsveien tilbys gjennom en betalingsbrikke som leses av ved bompassering.

– Den nye elektroniske veibommen er et relativt stort løft for oss 11 andelseierne i Sondalsskogan ANS. Rundt 400 000 kroner koster denne investeringen oss, sier Olav Einang og Jon Martin Schiefloe. De to forteller at veien helt opp til Sundal ble opparbeidet tilbake til midten av 50-tallet, og senere forlenget til Sildra året 1985. På Sildra parkeres bilene til hyttefolk og turgjester året gjennom og det er Sondalsskogan ANS som organiserer vinteråpen vei og parkeringsplass på Sildra.

Mynter i konvolutt er historie  
Bompengeinnkrevingen med tidligere myntinnkreving i konvolutt er nå historie. Søndag 17. februar i år tar den nye bommen i bruk. Da åpnes den nye veibommen med plastkort eller brikke. Ingen kan passere med mynt eller sedler.

-Den nye innkrevingsbommen er flyttet lengre opp mot Sonfossen. Dette er gjort på grunn av bedre mobildekning på stedet. Vi kan ringe på mobiltelefon og sjekke status for bommen på en enkel måte, sier Olav Einang og Jon Martin Schiefloe. De to forklarer at systemet er levert av bedriften Foraas områdesikring. Bommen løftes automatisk opp ved registrering av betalingskort eller brikke for års-abonnement ved passering. Ved retur/nedkjøring langs Sundalsveien, går bommen automatisk opp ved passering. Lignende anlegg er oppsatt også ved Savalen, Nerskogen, og Tomtvatnet/Grønningen fra tidligere.

– Vi er nok først ut med denne løsningen i Stjørdal, og er lovt av leverandøren minst 50 prosent økning i registrering av passeringene eller ferdsel på veien.

Coop Storlien artikkelnivå

– Hvilke betalingssats må de som benytter veien nå forholde seg til Olav og Jon Martin?
Årskortet, eller brikken for årskort vil koste 500 kroner. I tillegg kommer administrasjonskostnader første driftsår for brikke på 200 kroner. Her ligger vi hundre kroner under anbefalt grense, så vi synes satsene ikke er for høye sammenlignet med andre sammenlignbare bomsystemer. De som skal sikre seg årsbrikken må da innbetale 700 kroner på konto, og hente brikken fysisk hos meg i Hegra, sier Olav Einang bosatt på gård ikke langt unna Midtkil Camping.

-Han legger til at vanlig Visa-kort og kredittkort kan benyttes i bommen, men at mynter og sedler nå er historie.

Bedre oversikt og sikrere kontroll     
Med dette nye bomsystemet, også utstyrt med digitalt kamera og chip i bomstasjonen, mener Sondalsskogan ANS at kontrollen med innkreving gir langt bedre oversikt og sikrere kontroll på passeringer. ANS-laget med 11 medlemmer, er også skogeiere i området og veien ble opprinnelig anlagt med tanke på skogsdrift. Nå er Sundalsveien på rundt 9,5 kilometer også Stjørdal sin innfallsport til Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark. Det finnes et hundretalls hytter langs vestre Sonvatna, og mange benytter disse områdene til friluftsliv, jakt og fiske.

– Vi setter i funksjon den nye veibommen søndag 17.februar, og håper de tekniske utfordringene skal gå greit. Betales det ved passering med bankkort, går beløpet direkte inn til vår veikonto i banken. Veiavgiftene som kommer inn går til vedlikehold, rassikring, oppsetting av autovern, brøyting og annet forefallende arbeid på veien, avslutter Olav Einang og Jon Martin Schiefloe.

Les forrige sak:
Trafikkdag for seniorer 20. februar

  - Årets trafikkdag arrangeres onsdag 20. februar på Lånkebanen. Her […]

Close