1 °C Stjørdal, NO
27/11/2020

Fortau skaper irritasjon

Mener fortauet burde vært planlagt på den andre siden av veien

TAR PLASS: Beboere i Kirkevegen må avse grunn til et planlagt fortau på nordsiden, den venstre siden på dette bildet, av veien. De mener det ville vært mye mer fornuftig med fortau på den andre siden av veien.

Beboere langs Kirkevegen irriterer seg over planene om fortau i Kirkevegen.

Det er ikke fortauet i seg selv som irriterer naboene langs Kirkevegen, men plasseringen av det.
– Ser dere forsyner dere grovt av de private eiendommene langs Kirkevegen, skriver en beboer i vegen til Stjørdal kommune.
Han er krystallklar på at den beste løsningen ville vært og lagt fortauet på den andre siden, sørsiden, av vegen.
– Så ser jeg på den andre siden av veien, som hører Forsvaret til, der det faktisk ikke ligger noe til hinder for utbyggingen av gangvei. Sånn som jeg, og flere jeg har snakket med, ser det, kan det ikke være noen argument for ikke å forskyve hele prosjektet over mot Forsvaret, slik at vi som har opparbeidet eiendommen vår, kan få beholde den som den er. Det vil ikke skape problemer, hverken trafikale eller økonomiske, for utbygger, mener beboeren i Kirkevegen.
Den omtalte delen av Kirkevegen går på sørøstsiden av E14 langs militærgjerdet til Værnes.

 

Les forrige sak:
Russen får helseinfo via sosiale medier

- Årets russ har virkelig tatt grep og fremstår som gode rollemodeller

Close