-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Fortrinnsrett

 

En arbeidstaker som sies opp pga. nedbemanning eller andre forhold på arbeidsgivers side, kan ha fortrinnsrett til gjeninntreden når det kommer nye stillinger.

 

Fortrinnsretten innebærer at man går foran andre søkere i ansettelsesprosessen til den nye stillingen.

 

Fortrinnsretten gjelder ikke de som sies opp pga. forhold på arbeidstakers side, eller arbeidstakere som selv sier opp. Det kreves imidlertid minimum 12 måneders ansettelsestid de siste to år for å ha opparbeidet seg fortrinnsrett.

 

Hvis det er flere ansatte som har fortrinnsrett må det foretas en prioritering iht. f eks ansiennitetsregler som kommer til anvendelse ved driftsinnskrenkninger.

 

Man kan bare ha fortrinnsrett til en stilling man er skikket til å fylle  – man krever normalt ferdigheter som er tilstrekkelig for at den ansatte skal fungere etter en normal opplæring. Det er m.a.o. ikke bare et spørsmål om nåværende kvalifikasjoner, men om den ansatte har potensial til å fylle stillingen med normal opplæring.

 

Fortrinnsretten gjelder i ett år fra oppsigelsesfristens utløp. Blir man sagt opp med en måneds oppsigelsestid 15. mars, så løper oppsigelsestiden fra 1. april og ut april, som da blir startpunktet for ettårsfristen.

 

Får man tilbud om å gjeninntre uten å akseptere dette innen 14 dager så bortfaller fortrinnsretten.

En avtale om at man fraskriver seg fortrinnsretten er ikke bindende – dette kan bare gjøres når det er fremsatt et tilbud om gjeninntreden.

Les forrige sak:
Besta på barnelunsj med teater

  De fikk full uttelling for besøket besteforeldrene som nylig la […]

Close