-1 °C Stjørdal, NO
28/03/2020

Fortsatt gratis parkering på Stjørdal

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

All parkering i hele Stjørdal er fortsatt gratis! Kun 200 av i alt 2.000 P-plasser i sentrum har tidsbegrenset gratis parkering (2 t). På disse plassene skal P-klokka benyttes eller “lapp” med tidspunktet du forlater bilen synlig i framruta. I forbindelse med den forvirringen innføringen av tidsbegrensning har ført til ønsker Ketil Fiskvik i kommunen å informere om følgende:

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

– Skriv ned parkeringstidspunkt om du enda ikke har fått skive, skaff gratis skive, bruk også plasser uten tidsregulering. Bakgrunnen er en spørreundersøkelse om parkeringsskivene etter de ble innført. Med en tidsramme på ca tre uker viser den at:
• Tidsbegrensning over­holdes, flere kan parkere.
• Flere har enda ikke fått eller tatt skiven umid­delbart i bruk.
• Misnøye med forhånds­informasjon.

-Informasjon er tydeligvis det folk flest trenger, sier fagansvarlig samferdsel i Etat teknisk drift, Ketil Fiskvik. Dette bekreftes av min spørreundersøkelse: Flertallet forstår oppbyggingen og grunnen til systemet. En uke etter innføringen av p-skiven er det tydelig at en ny parkeringskultur er på vei: Færre biler er parkert på fortau og parkeringsplasser over lengre tid. De runde parkeringsskivene blir sett stadig oftere i frontruten til billister. Systemet er tydeligvis godt i gang 14 dager etter innføringen av p-skiven, men det har også skapt utfordringer for folk.

-Skaff skiven!
Bruk av skivene, samt hvor de er å hente, er ikke like klart for alle.
Flere skiver blir snart tilgjengelig. Rett etter neste helg kan skiver fås ved bensinstasjoner og servicetorget på rådhuset.
Fiskvik gjentar hva han har sagt til avisa tidligere: – Plasser parkeringsskiven i frontruten, godt synlig. Still viseren slik at tidspunket viser klokkeslettet når du parkerer”.

I den tredje uken av min spørreundersøkelse presiserer han at systemet er i gang og ikke lenger ”like rundt hjørnet”.
– Nå har parkeringsvaktene kommet for å sjekke at reglene blir overholdt. 500 kroner i bot er hva som gis hvis de oppdager noen etternølere. Jeg vil si at p-vaktene har skrevet ut mange bøter i løpet av tiden de har vært i jobb, sier han en og en halv uke etter at de dukket opp. Frem til nå har de gitt flest bøter for feilparkering.
Ikke alle som deltok i spørreundersøkelsen hadde sett parkeringsvakter.
– Vaktene har nå også myndighet til å bøtelegge brudd på andre parkeringsbestemmelser. Dette gjelder bl.a parkering forbudt, parkering på fortau, for nære kryss og fotgjengerfelt. Arbeidet vil etter hvert bli en hundre prosent stilling.

Skive eller lapp påbudt
-Hva gjør de som enda ikke har fått skive?
Tallene viser en positiv utvikling: Rundt tre uker etter at p-skiven ble tilgjengelig er antall ut gitte skiver på 8400.
Inntil flere skiver ankommer har Fiskvik denne beskjeden til alle: For de som enda ikke har fått skive, kan det skrives en lapp med klokkeslett når de parkerer. Denne legges synlig i frontruten. Denne muligheten blir gjeldende frem til nye skiver er tilgjengelig. Flere skiver blir tilgjengelige rett etter førstkommende helg. Dette blir annonsert nærmere.

Fortsatt gratis å parkere
Fiskvik påpeker hvordan dette skal være, og kommer til å bli: Enkelt og gratis for alle i Stjørdal. -Som sagt er det bare to hundre av to tusen plasser hvor timebegrensningen gjelder. Bruk plassen uten tidsregulering hvis du trenger bedre tid eller mangler skive. Skiven koster ingenting.

-Systemet gir kunder
Butikkene i områdene hvor skiven er påbudt har alle fått samme pakeringskultur på grunn av utviklingen av systemet: Flere kunder har kommet som følge at flere parkeringsplasser er tilgjengelige. Evighetsparkeringen her har altså forsvunnet. Dette har jeg observert rundt G. Johnsen, Bunnpris, Comfort, Moknes Sport, Nortec og Stjørdal Frisørsenter. De fleste daglige ledere gir kommentar til avisen og noen påpeker også dårlig forhåndsinfo om systemet og at de ikke har fått skivene.
De påpeker og bekrefter mine observasjoner og sier at kunder har vært innom og spurt etter skivene. Dette ble sagt i første uke av spørreundersøkelsen og sta­dig flere skiver bestilles.

Manglende informasjon
Men har all info nådd ut til folk per i dag? Spørreundersøkelsen viser delt resultat. Blant tilreisende er den generelle infoen dårlig. Tilreisende har enten lett forgjeves etter info i Stjørdal eller ikke visst at dette systemet har blitt innført her. Blant innbyggerne er to- timersregelen og skiltingen stort sett forståelig.

Hc-bevis = fritak
Mange er for utvidet timebegrensning generelt, mens noen ønsker dette for handikappende og bevegelseshemmede. Først en og en halv uke etter innføringen oppdager jeg at disse gruppene er fritatt for to timers-regelen.
”Handikappede: For de med slike skilt gjelder IKKE 2-timers regelen. De kan stå så lenge de vil. Også på plasser hvor det ikke er skiltet handikapp parkering.
Men dersom f. eks de 3 stk handikapplasser på Bunnprisparkeringen blir okkupert hele dagen, kan kommunen også tidsregulere denne, etter nærmere vedtak.”

 

Slik ser de mye omtalte parkeringsskivene ut.

 

Gratis info og skive
-Jeg skjønner at det tar tid å venne seg til nye regler. Nettopp derfor er det viktig å gi ut slik info som dette. Alt er å finne på www. stjordal.kommune.no eller servicetorget. Husk at når noe er nytt behøver det nødvendigvis ikke å være komplisert. Du behøver heller ikke parkere på de tidsregulerte plassene eller betale for skiven.

Les forrige sak:
Mette-Marits møte med de minste

  Torsdag 17. februar var Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit på […]

Close