20 °C Stjørdal, NO
11/08/2020

Fortsatt lave renter

Hegra Sparebank er klar til å møte nye utfordringer. Her er f.v. leder i forstanderskapet Ole Th. Hofstad, Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes, banksjef Arne Martin Laukvik og sjeføkonom Jan Ludvik Andreassen.

 

Jan Ludvik Andreassen fra Groruddalen med bosted Fornebu (der han fortsatt lengter etter Fornebu-banen som ble varslet da Fornebu ble lagt ned som hovedflyplass for 15 år siden etter siste flyvning 07.10.98) er sjeføkonom i Eika med hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland. Tirsdag kveld var han invitert til å besøke forstanderskapet i Hegra Sparebank der han delte sine tanker om økonomiske utsikter.

 

Fire sentrale momenter

– Takk for invitasjonen; det er hyggelig å komme til en så veldreven bank. Vi lever i et lite land i den store verden. Vi skal se på aktuelle tema i nye tider med ny regjering og nye utfordringer for oss alle. En bank må forholde seg til ytre betingelser. I dag ser jeg fire momenter som kan påvirke hverdagen:

 

1) Utviklingen i USA

2) Utviklingen i Europa

3) Oljeprisene

4) Den nye regjeringens politikk

 

Vi må se hva som skjer rundt oss. Hvordan skal vi håndtere alle rykter? Alle riskene er litt som å kaste terninger. Bare i de siste dagene har vi fått ny politikk fra den avtroppende regjering og mange varsler fra den påtroppende. Børsen faller for 3. dag på rad.

 

Vil USA gå konkurs? Økes gjeldstaket? Opplever USA en systemkrise? Jeg tror Obama får hjelp av speaker og får gjennom de nødvendige vedtak i siste stund, men det vil koste speaker jobben. Vi tror det går bra.

 

Vekst i Afrika – stagnasjon i Europa

I Europa skjer det fint lite. Europa er så satt med en aldrende befolkning og ungdommen har ikke vært i arbeid på mange år. Det blir en treg masse med evigvarende lave renter. Europa står foran mange år med stagnasjon og må heve renta om vi skal gjøre det. Innføringen av Euro ga land en (midlertidig) mulighet til å leve over evne. Italia håper å produsere det samme i 2018 som de gjorde i 2002. Det betyr 16 tapte år!

 

Da kan det synes bedre i vokse opp i Afrika som opplever vekst, optimisme og framgang framfor i et Europa som har stanset opp med en nedadgående trend. Europas utsikter er ikke gode.

 

Finanskrisen var en lærepenge for alle. Vi så islendinger som gikk amok og Irland som slet. Alle land har sin historie om finanskrisen. Men vi kan lære av Nederland og deres tilnærming med et tre-parts-samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og regjeringen. Dette er et samarbeid som oppnår konsensus; unngår arbeidskonflikter og streiker. Finland bruker den samme modellen.

 

Høyere oljepris

Nøkkelen til mye av krisa er ukurante næringseiendommer som ikke er i bruk og som det ikke er interesse for. Hva er det viktigste som har skjedd i Norge i de ti siste årene? Et viktig poeng er tredobling av oljeprisen fra 200 til 600 kroner. Det er en fare i Norge for at våre inntekter skal svikte. Oljebransjen trenger høye priser for å få lønnsomhet i Barentshavet. Norge går nå med overskudd på 1 mrd. kr hver dag inkl. lørdag og søndag. Det er en frykt for overproduksjon.

 

Jeg har spådd en fallende oljepris fra 110 US $ fatet til 90 US $ fatet, men den er fortsatt 110. Hvordan vil borgerkrigen i Syria utvikle seg? Vil USA og Iran på nytt finne fram til felles forståelse og vennligere omgang? Oljeproduksjonen i Iran har kollapset. Hvis det bryter ut fred i Iran kan oljeproduksjonen sprute opp og oljeprisen kollapser. Norge har vært krigsprofitør og tjent gode penger under konflikter i andre land. Norge taper på fred. Sannsynligheten for en slik utvikling? Det er vanskelig å spå. Jeg ser ingen umiddelbar slutt på krigen i Syria. Renter og aksjekurser faller mens oljeprisen stiger.

 

Jan Ludvik Andreassen forteller om store banker som er slått konkurs: – Det er skummelt å drive bank. Finanstilsynet vil gjøre bankene mer robuste for tilbakeslag. Det som er bra med Eika-bankene og dere er at bankene er godt kapitalisert. Men det er ikke alle banker som har så mye egenkapital som dere. Derfor må de hente penger og kursene faller.

 

Boligmarkedet

– Det kunne være en boligboble underveis. Hvor usunne er boligmarkedene? De største riskene for småbankene er boliglånene. Problemet med det norske boligmarkedet? Det er for lite lønnsomt å bygge nytt. For noen er det svært viktig. Det er for de som har kjøpt uten å selge først og for byggerne.

 

I det meste av Trøndelag lønner det seg ikke å kjøpe nytt. Hvorfor kjøper folk nytt? De er unge og forelska. Det kan bli utfordrende for de som har bygd nytt uten å selge først. Rådet til bankene er klart: Ikke gi byggelån før minst halvparten av boligmassen er solgt. Det er et så stort sjansespill. Jeg tror vi får sviktende boligbygging i tida som kommer. Boligprisene stiger pga. manglende boligbygging. Det er en stor næring med 130 mrd. kr. i årlig omsetning.  

 

Det vi har i vente nå er et kraftig fall i boligbygging og økt arbeidsløshet. Igangsetting av nye boliger vil stupe. Det kan bli et fall på 20 – 30 % neste år. Boligbyggingen går garantert ned. Byggebransjen har vært en lønnsdriver. Jeg spår liten lønnsvekst neste år.

 

Minnet etter Stoltenberg

Norges Bank har endret seg. Jeg tror heller vi får et kutt på en kvarting framfor en heving på tilsvarende. Regjeringens politikk kan spille en rolle. Når politikerne blir overrasket over fall i boligbygging, kommer tiltak. De kan senke renten for å pumpe opp økonomien eller innføre skattelette på totalt 10 – 15 mrd. kr. Mange sier vi ikke har råd til det. Stoltenberg forsvinner til en internasjonal jobb. Hva vil Stoltenberg bli husket for? Ordfører, du er en ringrev!

 

Ordfører Ivar Vigdenes: – Han vil bli husket for økningen i offentlig sektor.

 

Andreassen: – Ja, men han blir først og fremst husket for at oljefondet i 2005 var 1000 mrd. kr. Nå er det nesten 5000 mrd. kroner. Stoltenberg vil bruke 140 mrd. kr, men det er langt mindre enn handlingsregelen. Det kan brukes mye penger neste år. Erna kan for eksempel øke 140 mrd. kr. med 5 mrd. kr. Den siste perioden til statsminister Jens Stoltenberg 2005 – 2013 var årene da Norge ble rikt på kontanter.

 

Kommune-Norge

Tidene forandres. En ting som kommer opp nå er Ernas erfaring fra fire år som kommunalminister. Vi kan få en omfattende kommunesammenslåing. Siste store sammenslåing var først på 60 – tallet. (Siden har vi fått noen større byområder som Tønsberg, Larvik, Sarpsborg, Hamar, Arendal og Fredrikstad). Nå er det snakk om å slå sammen åtte kommuner nord i Hordaland. Er det aktuelt å slå sammen kommuner i Trøndelag? Vil Stjørdal vokse? Hva skjer med en liten kommune som Meråker?

 

Ordfører Vigdenes: – Jeg har lenge vært tilhenger av å se på det regionale nivået, men Stjørdal har ikke behov for å legge noen under oss.

 

Andreassen: – Nå ønsker et flertall av rådmenn ønsker å slå sammen kommuner. Kommunenes Sentralforbund KS er for det. Ap vil ikke tvinge noen til sammenslåing. Men det kan legges økonomiske føringer. Kommunesammenslåing er en av de store tingene som kan forandre Norge med den nye regjeringen. Det betyr at en del bygninger i Norge vil miste sin offentlige administrasjon.

 

Sikkert område

Det bringer oss tilbake til boligmarked. Hvordan skal det gå på boligmarkedet? Det er lave boligpriser i forhold til byggekostnader. Men hva ville ha skjedd dersom vi hadde tatt hele Norge i bruk? I 2011 hadde Norge 2,4 mill. boliger. Av dem var 2,2 mill. i bruk.

 

Hva skjer i Stjørdal hvis Hegra Sparebank forsvinner? Privatkunder finner en løsning og får konto i en annen banker. Men for næringslivet er det noe annet.

 

Stjørdal er et av de sikreste områdene for å drive bank. Mange andre steder avhengig av offentlig sektor. En by som Sandefjord har lite næringsvirksomhet, men en betydelig offentlig sektor med masse deilige kontorarbeidsplasser. Men offentlig sektor er blitt en oljeavhengig næring. Både Fornebu og Stavanger er helt oljeavhengig.

 

Ta tapet

Kommer du i ulykka, ta tap med en gang. Det er banker som har engasjert seg i næringsvirksomhet med de beste hensikter og trukket med seg andre investorer, men til slutt er det blitt konkurs likevel. Mange leverandører taper penger. Og får du høre at leverandørene ikke ville blitt med hvis banken ikke hadde puttet inn millionen, sier Andressen som er usikker på om de blåblå i det nye politiske landskapet får bort boligplikten.

 

Han konkluderer: – Norge er i stor grad oljeavhengig direkte og indirekte. Jeg er ikke redd for den nye regjeringens bruk av oljepenger. Men jeg vil understreke at omfattende kommunesammenslåinger kan prege Norge i mange år framover. Offentlig jobber kan forsvinne. Men jeg er usikker på om det blir så store endringer i landbrukspolitikken. Avskalling av småbruk er uavhengig av hvilken regjering som sitter. Men småpartiene kan avgjøre landbrukspolitikken.

 

Vil boligprisene stig pga. manglende boligbygging? Får vi ett skritt fram og to tilbake? Det er dumt at boligbyggingen ikke er mer langsiktig.

 

Takk for meg!

 

Sjeføkonom Jan Ludvik Andreassen: - Omfattende sammenslåinger av kommuner kan prege Norge i mange år framover med tomme offentlige bygg.

Les forrige sak:
The Beatles i Værnes kirke

  - Vi har bygd opp gudstjenesten rundt 11 sanger av […]

Close