6 °C Stjørdal, NO
19/02/2019

Fotballen samler

: MOT NY SESONG: - Selv RBK nærmer seg slutten på årets sesong og klubbene forbereder seg til en ny. Gode forberedelser skaper en bedre sesong, sier en travelt opptatt Kjell Alseth i Trøndelag Fotballkrets.


– Hvordan er det med påmelding til neste sesong?

– Det er et skille mellom divisjoner (14-19 år) eller ikke (opp t.o.m. 13 år). Ta G 19 eller G 16. Mange vil sikre plassen i 2. div. og melder seg på i 1. divisjon. Men 3. div. kan være beste arena for mestringsopplevelser. Ingen blir bedre av å spille i en divisjon som ligger for høyt med få angrep, mye forsvar og mange baklengs. Min oppfordring til klubbene: – Tenk dere om! I fjor tapte et lag 0-26 mot RBK i kvalifiseringskamp og ble plassert direkte i 3. divisjon.

 

Riktig divisjon

Spillerne må møte et nivå som passer dem; avgjørende for deres mestringsopplevelser og utvikling. Manglende mestring gir heller frafall. Vi er opptatt av kampbelastning. J 16 og J 19 1. div. skal neste år spille med 10 istedenfor 12 lag mens G 16 og G 19 1. div er redusert fra 14 til 12 lag for å få mindre kampbelastning. Kvalifiseringskampene blir satt opp i grupper etter høstens prestasjoner. Husk – dette er ikke treningskamper! Jeg oppfordrer klubbene: Tenk på spillerne og sørg for en edruelig påmelding ut fra klubbens forutsetninger!

På senior ser vi ikke overraskende at de lagene som klarer å beholde spillerne over tid, blir bedre og bedre. Årets vinner av 3. divisjon Buvika er et klassisk eksempel med høyeste gjennomsnittsalder av lagene i 3. divisjon i år. Rutinen avgjorde. 

 

Litt av en kabal

Det er krevende å avvikle alle kamper. De fleste kamper skal være jevnest mulig uten at klubbene reiser seg i hjel. Jeg vil peke på 7’er som et godt alternativ til 11’er med liten stall. Avklar hvilke lag som skal meldes på. Har dere spillere til å melde på to lag? Er samarbeid med andre lag i klubben avklart? Vi ønsker ikke å starte en serie og oppleve frafall. Et hefte på nettet veileder klubbene om hva som kreves for å stille lag.

Sesongen er fullført; se tilbake og rette blikket framover. Evaluer sesongen! Fotballkretsen ønsker “Flest mulig – lengst mulig”. Det er positivt med aktivitet – også blant voksne – som aktiviserer rundt gleden over å spille fotball. Spillerne er gode ressurser for å løse oppgaver og bygge klubbfølelse. Slike tilbud er viktig.

 

Egen kultur

Klubbene utvikler sin egen kultur – starter en trening ti på eller ti over? Denne forskjellen utgjør mye i en hel sesong. I fotballkretsen har vi inntrykk av at det gjøres mye godt arbeid for å sette grenser som en del av klubbens filosofi. Det er lettere å få aksept for grenser i fotball. Deltakerne brenner etter å spille. Trenere og ledere må være tydelige.

 

Utsettelser

Unngå utsettelser! To klubber, dommere, assistenter, baneleie skaper mye ekstra arbeid. Mailboksen i år viser over 3000 mailer om kampendringer. Nesten like mange ringer; totalt 5-600 utsettelser – ekstra arbeid vi helst vil slippe, sier Alseth: – Fortsatt er det klubber som ikke har betalt for i år. Oppgjør må skje innen 1.12. for påmelding neste år.

 

7’er – Trøndelag først ut

I år spilte 13-åringer 7’er med langt flere ballberøringer, bedre utvikling. Mer bruk av 7’er handler om impulser fra utlandet. De 10-15 % beste skulle få spille med 14-åringene for å møte nye utfordringer. Trøndelag er en pioner med 7’er-fotball for 13-åringene. Resten av landet følger etter basert på erfaringene fra våre 13-åringer. 7’er-fotball for J/G 13 gir små bygder mulighet til å holde på spillerne et år til. Kretsen er fleksibel for spillere som jevnlig opptrer på to lag for å få til to lag. Nå evaluerer vi årets sesong med tilbakemeldinger fra trenere og lagledere. Nye trenere på aldersbestemt nivå må ha politiattest. Det er klubbenes ansvar.

 

Samarbeid

Mange klubber spør om samarbeid. Et regelverk skal følges. På nettet finnes eget skjema om samarbeid som blir vurdert fra gang til gang. Permanent samarbeid er ikke godkjent. Det finnes mange gode samarbeidskonstellasjoner. Men når to lag som har nok spillere slår seg sammen for å skape et godt lag og ikke gi tilbud til de andre, da blir det feil.

 

– Hvordan skal klubbene skape en best mulig treningskultur?

–  Sett fokus! Mange klubber henter nye impulser. Det går trenerkurs. Nå deltar 330 stk i hele kretsen; 27 i Hommelvik. Deltakerne – full av glød og entusiasme – får faglig påfyll som hjelper klubben. De må få passende oppgaver. Klubbene må stimulere engasjementet. Det er fire modulkurs à 16 timer; 64 t totalt. Mange tar modulene over flere år. Det kan være gunstig. Men den som vil bli trener raskest mulig, må ta alt med en gang. Noe kursinnhold er rettet mot foreldretrenere.

 

Utviklingsmodell

Nå starter en ny spillerutviklingsmodell fra 13 år. Hver klubb melder på x antall spillere; 600 påmeldte så langt. Start i februar med de første av tre samlinger på sonevise plasser. Vi håper trenerne stiller opp. Et team Trøndelag skal møte svensker og dansker i Helsingborg. RBK er involvert.

Jenteløftet fortsetter med impulsøkter for 13-14-åringer og kretslag som får kamper mot Møre- og Romsdal. Det spisses etter hvert mot et landslag på 15-årsnivå.

 

Elektronisk kamprapport

–  Forsøk er gjennomført i noen kretser. Det blir flere neste år. Omfanget avgjøres nå. Lagleder legger inn lagoppstilling på nett før kampen; resultat og antall kort rett etterpå. Hjemme ser dommeren hva som er lagt inn, signerer og godkjenner. Vi starter med noen klasser neste år. Det skal innføres i alle klasser. Klubbene må skape gode vaner med å legge inn kampresultater snarest mulig. 

 

Sosialt lim

Fotballen som sosialt lim og god integreringsfaktor skaper store kontaktnett. 20 av de best drevne klubbene i kretsen deltar i klubbutviklingsprosesser. Har spillerne en god opplevelse og føler seg verdsatt, vil de ofte være med lenger.

 

 

 

Viktige datoer

–  Følgende tidsfrister gjelder for 2012:

 • 25.11.11: Klubbene skal levere banedisposisjonsskjema – når kan det spilles kamper på deres bane. Det krever god koordinering i klubbene. Det kan ikke være ønske om trening for et lag og kamp for et annet på samme tidspunkt. I Stjørdal er det greit. Vi legger kamper før treninger plasseres. Stjørdals gode banekapasitet gir alternativ.
 • 06.01.12: Påmeldingsfrist 6. div. menn, 3. div. kvinner og G/J 16 – 19 år. Påmeldinger kontrolleres.
 • 29.01.12: Oppstart kvalifisering til divisjonsspill 16 – 19 år (fire helger). Dersom 12 klubber melder seg på til G 19 1. divisjon, setter vi opp én avdeling. Flere ønsker nok å spille 1. divisjon, men husk: Tenk dere om!
 • 06.02.12: Påmelding 13-14 år. Her kan det bli kvalifisering til 14 år, men vi prøver i det lengste å unngå det. Her gjelder den samme oppfordring om edruelighet med hensyn til påmelding.
 • 20.02.12: Påmelding 11-12 år og 7’er voksenfotball.
 • 04.03.12: Oppstart kvalifisering NM 16 – 19 år
 • 10.04.12: Oppstart G 16 – 19 år
 • 14.04.12: Seriestart 2. div. kvinner
 • 16.04.12: Seriestart J 16 – 19 år
 • 21.04.12: Seriestart 4. div. menn
 • 27.04.12: Seriestart 5. – 6. div menn
 • 28.04.12: Seriestart 3. div. kvinner
 • 20.06.12: Siste kampdag vår 2012

I tillegg kommer oppstart 3. divisjon i april og kvalifiseringskamper til NM. Jeg gjentar: Klubben må styre påmelding av lag og avklare om det er aktuelt å dra opp de som er under. Det er lett for at ungdommene tenker for seg selv.


Les forrige sak:
: - En liten gul lapp kan skape en stor historie. Denne lappen har bragt slekter sammen, sier Hans Olav Løkken som nå presenterer Stjørdalens krønike nr. 11.
Ny krønike fra Hans Olav Løkken

-   Jeg forteller om småfolk og storfolk i Stjørdal tidlig på […]

Close