16 °C Stjørdal, NO
31/05/2020

Fra dør til dør for å hindre boligbranner

|| Ole Johan Kiplesund er leder for forebyggende avdeling ved brannvesenet i Stjørdal. Nå går de i gang med aksjon boligbrann.||

– For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, understreker Ole Johan Kiplesund.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Opp mot 40 000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbud om en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen.

Under boligkontrollene sjekker man varsling, slokkeutstyr, elektriske apparater og anlegg, ildsteder og rømningsforhold. Kontrollørene sjekker også alle røykvarslere i boligen og de skifter røykvarslerbatteri ved behov.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt for å omkomme i brann.

– Tall fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, sier Kiplesund

I 2016 startet hele 57 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet, og nesten halvparten av brann- og redningsvesenets utrykninger i fjor skyldtes komfyrbranner. En komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Aksjon boligbrann og Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige, det lokale elektrisitetstilsyn og brann- og feiervesenet. Lokalt er det Stjørdal brann- og redningstjeneste som står for gjennomføringen av kampanjen.

Stjørdal brann- og redningstjeneste ønsker å besøke så mange som mulig disse dagene.

– Vær oppmerksom på at vi kommer i uniform fra Stjørdal brann- og redningstjeneste. I tillegg så skal våre kontrollører ha ID-kort med seg. Spør gjerne om ID. Torsdag 7. og 14. desember så vil vi gjennomføre besøket også på kveldstid mellom klokka 17.00 og 20.00, sier Ole Johan Kiplesund.

Les forrige sak:
||
1,9 millioner til Karoliner-prosjekt

Prosjektet som ledes av Trondheim kommune og Stiftelsen Jämtli skal fungere […]

Close