19 °C Stjørdal, NO
10/08/2020

Fra i dag får du post annenhver dag

Postmannen leverer 70 prosent færre brev enn for 20 år siden

NØDVENDIG ENDRING: Distribusjonsleder Ronald Bargen er klokkeklar i at endringen av postleveringen var en nødvendighet. Fra Stjørdal distribusjonsenhet leder han 24 årsverk som kjører ut til post til store deler av Værnesregionen.

– Dette er en fornuftig og helt nødvendig omlegging, sier distribusjonsleder for Posten i Stjørdal, Ronald Bargen. Fra og med denne uka kommer postbudene med post til deg bare annenhver dag.

– I gjennomsnitt leverer vi i distribusjonsenheten i Stjørdal tre brev til hver husstand i uka. Det er årsaken til disse endringene, sier Ronald Bargen som er distribusjonsleder for Posten i Stjørdal distribusjonsenhet.
– Brevvolumet er redusert med 70 prosent de siste 20 årene og er nå nede på et nivå hvor dagens ordning med utlevering av brevpost hver hverdag ikke lenger er bærekraftig eller amfunnsøkonomisk lønnsomt, sier Bargen.

Ulike uker

I praksis betyr dette at postbudene kommer med brevpost til postkassene annenhver hverdag. Mandag, onsdag og fredag den ene uka, og tirsdag og torsdag den neste er rytmen i leveringen.
– Med omlegging til annenhver hverdag vil de aller fleste brev være fremme hos mottager i løpet av to til tre dager, som i dag, så de færreste vil oppleve store endringer. Vi kan fortsatt sende brev fem dager i uken, sier Bargen.
Han poengterer at det ikke blir endringer i leveringsfristen på Postens røde tømmepostkasser ved Post i butikk på Hell, i Hegra, på Skatval, i Hommelvik eller ved postkontoret i Stjørdal.
– Disse vil fortsatt bli tømt hver dag. De andre tømmepostkassene vil bli tømt de dagene vi distribuerer post, sier Ronald Bargen.

Ingen blir sagt opp

Distribusjonsenheten i Stjørdal består av totalt 24 årsverk. Omleggingen av postutleveringen til annenhver dag hadde en beregnet konsekvens at 1500 årsverk ville bli overflødig.
– Siden ble dette tallet redusert til rundt 1000, blant annet fordi Posten vant anbudet om avislevering. Gjennom godt samarbeid med tillitsvalgte er det funnet løsninger for alle, slik at ingen blir oppsagt. Dette gjelder både nasjonalt og her i Stjørdal, sier Ronald Bargen.

Pakkebokser på 1000 steder

Digitaliseringen endrer måten mennesker kommuniserer på og hvilke tjenester som benyttes. Dette gjør at nye tilbud til stadighet dukker opp.
– Posten har som en konsekvens av dette utviklet en rekke nye tjenester for levering av post og pakker som skal gjøre hverdagen enklere. Nye tjenester er elektronisk distribusjon av brev via Digipost, levering av pakker i postkassen, fast leveringssted som kunden bestemmer, og levering innenfor døren. Kundene kan også sende brev og pakker fra sin postkasse. Som en følge av økt netthandel opplever Posten en kraftig økning i pakkevolumet og som et svar på dette har man besluttet å utplasseres pakkebokser i 1000 steder rundt i Norge. Utplasseringen vil skje det kommende året. Kundene kan benytte pakkeboksene hele døgnet og pakkene hentes ut ved bruk av en egen app, sier Ronald Bargen.
Distribusjonslederen innrømmer at han er spent på omleggingen, men takket være godt forarbeid og planlegging mener han dette skal gå fint, både for postkundene og de postansatte.

 

Les forrige sak:
Blytungt for Blink

Raufoss var hakket bedre i andre serierunde

Close