8 °C Stjørdal, NO
24/05/2019

Fra sagbruk til leilighetskompleks

 

Sagbruksvirksomhet har vært en av de viktigste industriene i Hommelvik. Når Kjelstad AS flyttet fra stedet for noen år siden var en lang epoke i bygdas industrieventyr over. Onsdag kveld mimres det om tømmer, sagblad, høvler, plank og panel på Cafe Rampa i Hommelvik.

 

Det er Historielaget Hommelviks venner ved de tre herrer Trond Sivertsen, Tor Haldberg og Øivind Kristiansen som står bak kvelden. Og de kan presentere et spennende program om en ikke alt for fjern historie.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Lyd og bilder
Det er en lang og spennende historie som blir presentert. Hommelvik bruk var i mange år en av hjørnesteinsbedriftene på tettstedet Hommelvik og mange har hatt sitt arbeid der. Noen i korte feriejobber, andre gjennom et helt liv. En av de mest kjente var nok tidligere statsminister Johan Nygaardsvold. Per Werenskjold og Øivind Kristiansen har laget en lyd og lysbildeserie ”Fra husmann til lønnsarbeider” som til daglig er en del av Nygaardsvoldsmuseet i Hommelvik.

– Den er en del av utstillingen om ”Gubben” men dessverre er det ikke så mange som tar seg tid til å stoppe opp å se og høre på den under vandringen i museet. Derfor viser vi den nå, for den inneholder en god del unike bilder og er verdt et større publikum, sier Øivind Kristiansen.
Kvelden byr også på et lydopptak fra 1980 årene hvor hommelvikingen Ola Fjeseth forteller om arbeidet ved Millerbruket i Hommelvik.

 

Kvinner og menn
Når S-N treffer trioen er de i ferd med å gjennomgå detaljene for kvelden. Trond Sivertsen skal synge, men det er ikke mange visene som finnes om sagbruket.

– Jeg har sett gjennom arkivet etter Harry Nilsen, og det øvrige revyarkivet vi har her i vika, men det er forbausende få revyviser og andre sanger om ”bruket”, sier Trond Sivertsen. Men han har da funnet fram noe, blant annet en sang om ”Kasern” som huset arbeidere ved Hommelvik Bruk.
Trond Sivertsen og Tor Haldberg bøyer seg over et tynt gult ark, med utydelig blå skrift på. Det er ei vise som er skrevet til en som jobbet på ”bruket”. De funderer på melodien, men kommer fram til at om de ikke finner den, kan et par av versene leses.
Til onsdagens historiekveld kommer det også tre sagbruksarbeidere. De kan fortelle mange anekdoter og morsomme historier fra arbeidsdagene på bruket.

– Nivået og terskelen var nok en helt annen enn i våre dager, sier Øivind Kristiansen. Begrepet ”mobbing på arbeidsplassen” eksisterte neppe, mener trioen bak historiekvelden.

– ”Bruket” var ingen typisk kvinnearbeidsplass, men noen damer hadde sin jobb der, og de stod nok heller ikke tilbake for å slenge litt med leppa om det var nødvendig, forteller Trond Sivertsen uten å røpe noe av innholdet under onsdagens seanse.

 

Branner og eierskifter
Sagbrukshistorien i Hommelvik regner man med begynte på siste halvdel av 1800 tallet, med flere sagbruk, både ved Hallstadelva og Homla, men også i Mostadmarka. Virkelig sving på driften ble det i 1872 da Weidemann som da tok over Karlslyst gård, satte opp det som senere ble kalt Kiellandsaga. Der ble sagbruksdrift opprettholdt, avbrutt av ulike branner og ulike eiere, helt fram til 1960, da det ”nye” Hommelvik Bruk så dagens lys på andre sida av elva. Også her ble eierskap noe som tidivis preget arbeidsplassene, men de to mest framtredene eierne har nok vært AS Meraker Brug og Kjeldstad Trelast. Hele sagbruket er nå revet og om ikke lenge er det klart for bygging av leiligheter.
Hele denne historien og historiene rundt får du høre på Cafe Rampa i Hommelvik onsdag kveld når Historielaget byr på nok en ”Det var en gang – kveld”.

BRUKESHYTTA: En av brosjyrene på ”Brukeshytta” som hyttene fra Hommelvik ble kalt på ­folkemunne. Legg merke til størrelsen, 16 m2.

Les forrige sak:
Energiattest på boligen

  I 2010 ble det utstedt over 50.000 energiattester for boliger, […]

Close