-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Fritidsbefolkning på Frosta

Frosta har 2500 innbyggere. I sommerhalvåret fylles hytter, campingvogner og spikertelt med en like stor fritidsbefolkning. Norsk senter for bygdeforskning ved NTNU framhever kommunen for sin inkludering av turistene.

 

– På Frosta omtales hytteeierne som deltidsfrostinger, sier Mariann Villa ved Norsk senter for bygdeforskning ved NTNU. Senteret har de siste årene hatt flere prosjekter om nordmenns forhold til hytta, og hvordan kommunene og lokalbefolkningen forholder seg til alle hyttene som bygges i vårt landstrakte land. Forskerne har blant annet intervjuet hyttefolk og lokalbefolkning i seks ulike norske hyttekommuner.

 

Frosta satser på å inkludere hyttefolket. På nettstedet forskning.no framheves det at kommunen hvert år gjennomfører møte med deltidsfrostingene for å informere om aktiviteter og planer i kommunen. Dette gir hyttefolket mulighet til å holde seg orientert, fremme sine ønsker for kommunen og bli kjent med andre deltidsinnbyggere. Forskerne mener å vite at mange hytteeiere ønsker innflytelse i kommunen i saker som angår dem selv, eller områder de benytter seg av. Dette skaper konflikt med fastboende som ofte kritiske til hytteeiernes innblanding dersom de ikke opplever at hytteturismen fører med seg noe positivt. En av seks blant lokalbefolkningen i rurale hyttekommuner mener at hyttebrukerne tar seg for mye til rette. Bare fem prosent av norske kommuner oppgir å ha utformet en strategi for å få deltidsbefolkningen til å bli fastboende. Tre av fire kommuner har ikke hatt nytte av fritidsbefolkningens yrkeskvalifikasjoner, og mange har heller ikke vurdert muligheten av å benytte seg av disse, viser statistikk.Tall viser også at 15 prosent av hyttefolket kan tenke seg å flytte permanent til hyttekommunen.

Les forrige sak:
Turnere i Stjørdals-Blink Turn gleder seg til å delta på det store turnstevnet i Trønderhallen. Første helg i mai er over 60 av turnerne representert hos IL Sverre i Levanger.
Stjørdalsturnere til Trønderhallen

Stjørdals -Blink Turn stiller med over 60 av sine turnere når […]

Close