3 °C Stjørdal, NO
20/10/2020

Fritidstilbud til alle skal gi bedre folkehelse

– Å delta i fritidsaktiviteter er bra for den psykiske helsen til de unge.

ET SOLID SLAG FOR FOLKEHELSA: Denne gjengen er opptatt av folkehelse og i særlig grad fritidstilbud til barn og unge. Fra venstre: Tove Storhaug, Eva Eilertsen, Olaf Lydvo, Kari Jørgensen, Siri Bones, Astrid Gullesen og Kari Christensen.

Det kryr av fritidsaktiviteter i Stjørdal og nabokommunene. Nå skal det lages en fullstendig oversikt over hva som finnes. Alt for å bedre folkehelsen.

– I hele Værnesregionen øker andelen barn og unge med psykiske helseutfordringer. Dette ønsker kommunene i regionen å gjøre noe med, i samarbeid med lokale lag og organisasjoner. Folkehelseprosjektet VærMed handler om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst en aktivitet de liker i uka. Dette er fordi deltakelse i lag og organisasjoner gir tilhørighet og mestring, som bidrar til god psykisk helse og livskvalitet, sier Kari Jørgensen, som er folkehelsekoordinator i Værnesregionen og styrer prosjektet VærMed.

Samle viktig informasjon

Folkehelseprosjektet inneholder mange ulike aktiviteter og tiltak, men det første som skal på plass er en så komplett oversikt som mulig over fritidsaktivitetene i kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal.
– Tilbakemeldinger vi har fått tyder på at mange ikke er klare over hva som finnes av fritidsaktiviteter i kommunen der de bor, eller nabokommunene. Derfor ønsker vi å synliggjøre hva som finnes i alle kommuner og samle nødvendig informasjon og gjøre dette tilgjengelig for flest mulig, sier Jørgensen.

Ber om svar fra alle

Jørgensen har med seg Kari Christensen fra Stjørdal, Eva Eilertsen fra Meråker, Astrid Gullesen fra Frosta, Tove Storhaug fra Selbu og Tydal og Siri Bones fra Frivilligsentralen i Stjørdal i prosjektarbeidet. Nå er oppfordringen klar til alle lag og organisasjoner i de aktuelle kommunene:
– Rundt den 11. november sender vi ut en henvendelse til frivillige lag og organisasjoner i disse fem kommunene. Der ber vi om noen opplysninger, blant annet kontaktinformasjon, hvilke tilbud de har, utstyrskrav og kostnader. Da er det viktig at helst alle svarer på dette. Så er det en nok en god del lag og organisasjoner vi ikke har oversikt over, eller informasjon om, og disse håper vi tar kontakt med oss, sier Kari Christensen.
Det er utallige frivillige som legger ned mange timer i ulike lag og organisasjoner, og derfra hilses dette initiativet hjertelig velkommen.
– Jeg anbefaler alle til å svare på henvendelsene som nå kommer fra kommunene. Jeg har vært med i frivilligheten så lenge og hatt så mange positive opplevelser at dette er ønskelig at flest mulig får ta del i, sier Olaf Lydvo som sist helg ble tildelt ildsjelprisen for Stjørdal kommune.

Inkludering

Fritidstilbud er bra for folkehelsen, understreker medlemmene prosjektgruppen som peker på flere aspekter med det.
– Det er selvsagt viktig for barn og unge, men det er også viktig med en samlet oversikt som dette for alle som flytter til våre kommuner. Å delta i fritidsaktiviteter er bra for den psykiske helsen til de unge. I tillegg blir foreldre inkludert i et fellesskap på denne måten, understreker Astrid Gullesen.

Storsatsing

Folkehelseprosjektet er bredt og har et tidsperspektiv på fem år. I løpet av denne perioden stiller Trøndelag fylkeskommune med 4,5 millioner kroner i prosjektmidler.
– I tillegg bidrar de fem kommunene med store ressurser. En av de viktigste årsakene til at vi starter med å styrke fritidsarenaen er at det er en sammenheng mellom deltakelse, tilhørighet, mestring og god psykisk helse, poengterer folkehelsekoordinator Kari Jørgensen. Nå håper hun og hennes prosjektkolleger at frivillige lag og organisasjoner responderer i rikt monn. Det gagner ikke bare barn og unge, men det gagner også lagene.
– Dette kommer også lagene og organisasjonene til gode. Gjennom en felles nettportal eller annen enkel digital løsning vil de kunne være godt synlige og dermed også få hjelp i rekruttering, mener Jørgensen.

 

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Stjal og kjørte gaffeltruck mens han var i amfetaminrus

Nå må mannen i 20-årene i fengsel

Close