Fritt skolevalg for Flora-elevene

|| Senterpartiets Roar Brekken (innfelt) ønsket en presisering om at en søknad fra Flora til Forradal ikke er tidsbegrenset.||

Rådmannen hadde i sin innstilling gått inn for at «nærskole for elever bosatt i Floraområdet skal i fremtiden være Forradal oppvekstsenter». Ut i fra geografi kunne andre få Hegra barneskole som sin nærskole.

Komite levekår hadde en annen tilnærming og fattet etter grundig behandling følgende vedtak: «Nærskole for elever bosatt i Flora blir i framtida Hegra barneskole». Følgende presisering ble også vedtatt: «Komite levekår er positive til at skoleelever bosatt i Flora, ved søknad om skoleplass ved Forradal, får innvilget enkeltvedtak om dette».

Denne innstillingen ble fulgt opp i formannskapet.

Og i kveld fattet kommunestyret det samme vedtaket med en presisering fra kveldens første taler Roar Brekken (Sp):

– Dette har vært en lang og vanskelig sak. Nå håper jeg at alle blir fornøyd med denne løsningen. Men jeg ønsker en presisering i teksten om at en søknad til Forradal ikke er tidsbegrenset, sa Brekken og fikk medhold fra de fleste andre partiene. 

– Med denne løsningen for alle foreldre i Flora sine behov tilfredsstilt, mente KrFs Annette Jensen, mens Anja Ristad fra SV også var enig i konklusjonen.

– Innstillingen gir foreldrene fritt skolevalg. Det er en grei presisering fra Senterpartiet, mente Ristad. 

Fremskrittspartiets Bjørn Ole Haave var opptatt av trafikksikkerheten langs kommuneveg 19 mellom Flora og Forradal.

– Er det mulig å kjøre buss på kommuneveg 19? Her er det bratte partier og smalt. Det vil være svært vanskelig for en litt bred personbil å møte en buss langs denne vegen. For oss i Frp er det kun Hegra nærskole som gjelder, sa Haave, og fikk svar fra Arbeiderpartiets Per Moen.

– Det går skolebusser langs kommunevegen også i dag. Det er større risiko for alvorlig ulykke på E14 enn på kommunevegen. Tømmerbilene vet å forholde seg til bussene. Vi må ikke skremme folk unødvendig, var svaret fra Moen, mens hans partikollega Erlend Størseth var veldig godt fornøyd med arbeidet i levekårskomiteen. 

– Vi i Arbeiderpartiet er glad for et bredt samarbeid. Jeg vil berømme min egen komite levekår for et godt arbeid. Der tar vi hensyn til den naturlige ferdselsåren øst-vest fra Flora og ikke nord-sør. Det vil være lettere for foreldre å hente barn i Hegra enn Forradal, sa Størseth.

Ved avstemningen ble tillegget fra Roar Brekken og formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Dermed har foreldrene i realiteten fått fritt skolevalg.

Les forrige sak:
||
Opprykk før sesongstart

Kattem slår seg sammen med Heimdal, - dermed blir det en […]

Close