16 °C Stjørdal, NO
24/08/2019

Frustrert over overnattings-nei

Vil innlosjere trafikkskoleelever i eget bygg

JA IGJEN: Daglig leder John Magnar Høiseth i Stjørdal-Meråker Trafikkskole fikk igjen et knapt flertall for sitt ønske om å etablere hybler for sine elever på Sutterøy. Nå spørs det om Fylkesmannen igjen klager på vedtaket. JA IGJEN: Daglig leder John Magnar Høiseth i Stjørdal-Meråker Trafikkskole fikk igjen et knapt flertall for sitt ønske om å etablere hybler for sine elever på Sutterøy. Nå spørs det om Fylkesmannen igjen klager på vedtaket.

Alle bedriftsnaboene på Sutterøy, med ett unntak, synes det er bra, flertallet i komite plan har sagt ja, men kommuneadministrasjonen sier nei. John Magnar Høiseth er fortvilet over at han ikke får innlosjert sine kjøreskoleelever i lokalene sine.

I løpet av ett år er det nesten 1.100 personer som tar sitt førerkort for tunge kjøretøy eller sitt yrkessjåførbevis ved Stjørdal-Meråker Trafikkskole sin avdeling på Sutterøy. Mange av disse kommer forholdsvis langt unna fra til undervisning i Stjørdal for å gjennomføre opplæringen i løpet av tre intensive uker.

95 prosent tilreisende

– Jeg fatter ikke hvorfor vi ikke får dispensasjon for å sette i stand noen hybelrom i andreetasjen her. I stedet må de nå kjøre fram og tilbake til Stav Hotel før skoledagen og etter endt skoledag. Det forlenger allerede lange dager med en god del tid, sier John Magnar Høiseth. Den daglige lederen ved Stjørdal-Meråker Trafikkskole er oppgitt og i harnisk. Han føler seg motarbeidet, men har slett ikke gitt opp.

– Bortimot 95 prosent av elevene ved våre kurs kommer fra andre områder enn Stjørdals-regionen. Da er det både best og mest praktisk at en del av disse kan tilbys overnatting i det samme bygget som vi har undervisningslokalene og vegg-i-vegg med kjøretøyene våre, mener Høiseth.

Positive naboer

Den daglige lederen har vært på naborunde på Sutterøy, og fått, med ett unntak, alle naboers underskrift på at de stiller seg positive til tiltaket om å bygge tolv leiligheter i andreetasjen av trafikkskolens bygg på Sutterøy. I nabomerknaden som alle bedriftene i nærområdet har signert stiller de seg utelukkende positive og kan ikke se noen ulemper med etableringen.

– Tvert imot vil det være en stor fordel at det er folk i dette området også om natta. Dette vil virke preventivt mot innbrudd og hærverk, noe som er svært positivt for eiendommene/forretningene i området, heter det i merknaden som naboene har signert.

Coop Storlien artikkelnivå

Med dette i baklomma, og et flertall fra komite plan i deres junimøte i fjor, reagerer John Magnar Høiseth sterkt på at kommunens administrasjon igjen er negativt innstilt til deres søknad. Der søker de om å få midlertidig dispensasjon for å endre reguleringsformålet fra forretning/industri til overnatting av skoleelever.

Da plankomiteen sa ja til trafikkskolens søknad i juni i fjor kom Fylkesmannen på banen. De klaget på vedtaket og Fylkesmannen i Nordland, som behandlet klagen, bestemte å omgjøre kommunens vedtak og avslå dispensasjonssøknaden.

– Vil sikre driften videre

Ute i garasjen har Høiseth 13 lastebiler, tre store busser, to minibusser, fire små lastebiler, fire lastebilhengere og to semitrailere. Opptil 50 elever er til enhver tid på opplæring ved trafikkskolen på Sutterøy, og det er en del av disse Høiseth nå ønsker å tilby overnatting i lokalene sine.

– Dette er folk som ønsker å fullføre opplæringen så bra og effektivt som mulig. Vi gjennomfører intensivkurs og da vil det være svært gunstig å tilby overnatting her, påpeker Høiseth.
Stjørdal-Meråker Trafikkskole er stor i denne bransjen, men det finnes mange mindre konkurrenter. Høiseth frykter at det skal bli stadig tøffere å få elever til sin virksomhet.

– I andre kommuner hvor det finnes konkurrenter, som for eksempel Volda og Ålesund, har trafikkskolene fått innredet hybler i samme bygg som undervisningen foregår. For oss er det veldig viktig å få dette på plass, slik at vi kan sikre driften videre. Det må være viktig for flere enn oss, for vi er jo tross alt over 25 ansatte, sier John Magnar Høiseth.

Utsatt til neste møte

Det er firmaet KAM Eiendom AS som eier Sutterøygata 9 og 11, som har søkt om dispensasjon for etablering av overnattingstilbud. Dette selskapet eies av de tre barna til John Magnar Høiseth. Den politiske behandlingen av saken skulle egentlig skje i komite plan forrige uke, men den ble da utsatt. Innstilingen fra rådmannen til det møtet var at søknaden avslås.

– Rådmannens vurdering er at reguleringsformålet ikke kan oppnås dersom det tillates annet bruksformål, som overnatting innenfor planområdet. Dette følge både av alminnelige
betraktninger, men har også støtte ved at blant annet forurensningsloven vil kunne legge begrensninger på forretnings- og industrivirksomhetene dersom det åpnes for
overnattingsvirksomhet innenfor planområdet, skriver rådmannen blant annet i sin vurdering.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Mistenkt for ruskjøring

Mann i 30-årene blir anmeldt

Close