12 °C Stjørdal, NO
05/06/2020

Frustrerte foreldre lei av nedsnakking

– En gjengs oppfatning at de private barnehagene år etter år uforskyldt får skylden for overforbruket i barnehagesektoren

PROVOSERT: Øystein Sandstad (fra venstre), Veronica Furunes og Monika Ringen er tre foreldrerepresentanter fra private barnehager som synes nok er nok. De er leie av å høre at de private barnehagene har skylden for det meste av merforbruket, og antyder at det heller er snakk om underbudsjettering. PROVOSERT: Øystein Sandstad (fra venstre), Veronica Furunes og Monika Ringen er tre foreldrerepresentanter fra private barnehager som synes nok er nok. De er leie av å høre at de private barnehagene har skylden for det meste av merforbruket, og antyder at det heller er snakk om underbudsjettering.
Volvo XC60-020620-mobil
Volvo XC40-020620-mobil

– Vi er mange foreldre som føler på at det er en uttalt sannhet at de private barnehagene i Stjørdal driftes dårlig. Det er slett ikke tilfelle.

Veronica Furunes er foreldrerepresentant i samarbeidsutvalget ved Medbroen gårdsbarnehage. Nå føler hun, og mange andre foreldrerepresentanter ved private barnehager i Stjørdal, at det er mer enn nok nedsnakking av de private barnehagene.
– Vi hadde et felles møte mellom alle samarbeidsutvalgene før ferien. Der er det en gjengs oppfatning at de private barnehagene år etter år uforskyldt får skylden for overforbruket i barnehagesektoren i kommunen, sier Veronica Furunes.

– Underbudsjettering

Hun presiserer at det slett ikke er noe ønske om å sette de private barnehagene opp mot de offentlige.
– Jeg er ikke en person som generelt er for all privatisering, men jeg er opptatt av at «våre» barnehager ikke framstilles som barnehager som preges av dårlig drift og dårligere kvalitet enn de offentlige. Det stemmer rett og slett ikke. Alle private barnehager jeg kjenner til har full kontroll på drift og økonomi, og har god kvalitet på sitt tilbud, sier Veronica Furunes.
Det hun, og de andre foreldrerepresentantene, reagerer aller mest på er det Furunes omtaler som underbudsjettering.
– Regnskapstallene for 2016, 2017 og 2018 viser at kommunen hadde et negativt avvik i de årene på henholdsvis 1,9, 7,8 og 11,3 millioner på private barnehager. Til tross for det har de budsjettert lavere igjen i de påfølgende årene. Dette er, bevisst eller ubevisst, underbudsjettering, og samtidig får de private barnehagene skylden for at oppvekstetaten bruker for mye penger, sier Veronica Furunes.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel
Reagerer på uforutsigbar-uttalelse

Hun er oppgitt over at de private barnehagene framstilles som verstinger, og som virksomheter som ikke har kontroll på driften. Rådmann Anne Kathrine Slungård viste i kommunestyrets mai-møte til at de private barnehagene var den åpenbare årsaken til merforbruket i etaten.
– Det har «heldigvis» vært lett å peke på årsakene til det som framstår som merforbruk. Isolert har det vært overføringene til de private barnehagene som har vært uforutsigbar for oss, svarte Anne Kathrine Slungård på et spørsmål fra Arbeiderpartiets Jan Inge Kaspersen.
Det å omtale overføringene som uforutsigbare er noe av det Furunes reagerer sterkt på.
– Det er vel ikke akkurat uforutsigbart. Regnskapstallene for årene 2016, 2017 og 2018 er omtrent på samme nivå fra år til år. Da blir det etter vår mening helt feil å lage et budsjett for året etter som er betydelig lavere enn fjorårsregnskapet, sier Furunes.

Vil ikke være «syndebukk»

58 prosent av barnehagebarnene i Stjørdal går i privat barnehage. Det finnes 15 ordinære private barnehager, ti private familiebarnehager og ti kommunale barnehager. Dette mangfoldet er viktig for småbarnsforeldre, mener Veronica Furunes.
– Det at det er så mange barnehager med ulikt innhold og tilbud gjør at det alltid er en barnehage som passer for alle barn og foreldre. Det å velge barnehage for våre små er den viktigste handelen vi som foreldre gjør. Foreldre i dag er veldig bevisst sine barnehagevalg, og er vi ikke fornøyd med kvaliteten bytter vi barnehage. Mange av oss som har valgt privat barnehage føler at disse rakkes ned på. Det er fullstendig meningsløst, sier Veronica Furunes.

 

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Mistet kontroll på bål – får konsekvenser

Politi og brannvesen rykket ut til boligområde

Close