-7 °C Stjørdal, NO
05/12/2021

Farevarsel: Nå blir det nedbørsrekord

Illustrasjon: Meteorologisk institutt Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Regnværet fortsetter med uforminsket styrke tirsdag.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for jordskred og store nedbørsmengder. Varselet for nedbør er på oransje nivå, det nest høyeste farenivået.

Fra tirsdag formiddag til onsdag formiddag er det ventet lokalt svært mye regn i sørlige Trøndelag. Totalt kan det komme mellom 60 til 100 millimeter over 24 timer. Det er ventet mest regn tirsdag kveld og onsdag formiddag.

– Det vedvarende regnet gjør at vi forventer at flere stasjoner kan få rekord for døgnnedbør for november, skriver Meteorologisk institutt i varselet.

Flere skredhendelser er forventet, og noen kan få store konsekvenser.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy. Den store nedbøren vil øke faren for jord- og flomskred, varsler meteorologene. Utsatt bebyggelse kan bli berørt og framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert, heter det i farevarselet.

Meteorologisk institutt anbefaler at man holder seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

– Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Vannføringen ventes å øke i bekker og mindre elver i løpet av tirsdag og natt til onsdag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader.

Les forrige sak:
Mye spenning har vært knyttet til årets Næringsdriv. Nå avslører arrangørene hva som står på programmet den 25. november. Fra venstre: Leder i NiT Kaare Hagerup, banksjef Lill Bente Mæhla Totland, assisterende banksjef Næringsliv, Margit Woldseth og daglig leder i NiV, Jon Uthus.
I år byr de på store personligheter og store ideer

Close