6 °C Stjørdal, NO
21/04/2021

Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 16

Frykter fylkeskommunen bidrar til sosial dumping

Tommy Reinås tar drosjesaken opp i fylkesutvalget

Tommy Reinås.

Tommy Reinås tar drosjesaken opp i fylkesutvalget.

I Stjørdal har pandemien utfordret drosjenæringen i over ett år. I tillegg kom den nye ordningen som deregulerte næringen i fjor høst som betydde at man ikke lenger måtte ha drosjeløyve for å kunne drive med transport av folk.

MDGs gruppeleder på fylkestinget, Tommy Reinås, mener Trøndelag fylkeskommune kun tenker pris når de avgjør hvem som får drosjekontraktene.

– Fra å ha 60-70 biler i drift før pandemien har mange trukket seg ut, og i dag er det 30 biler i drift.

Et grunnlag for å kunne drive er kontrakter med det offentlige om kjøring.  Alle anbudene vurderes kun ut fra pris. Trøndertaxi i Stjørdal fikk anbudet om Fleksibel transport. De har hatt både pasient- og skolekjøring, men mister disse henholdsvis 6. april og 20. juni 2021. Anbudene ble tapt med små prismarginer, sier Reinås.

Flere spørsmål

Derfor stiller han spørsmål til fylkesrådmannen under fylkesutvalgets møte tirsdag 13. april.

– Ved å vurdere kun pris er det en fare for at anbudspolitikken fører til sosial dumping. Prisene blir så lave at det ikke gir en anstendig inntekt som man kan leve av og heller ikke fornye utstyret. Skal Trøndelag fylkeskommune bidra til sosial dumping? er ett av spørsmålene Reinås vil ha svar på.

I tillegg må fylkesrådmann svare på følgende fra Miljøpartiets gruppeleder:

– Hvorfor er det kun pris som ligger til grunn? Hva er det som gjør at service og kvalitet, altså kjennskap til forholdene og kunnskap om de som skal kjøres, ikke vurderes? Som samfunnsaktør bør ikke Trøndelag fylkeskommune ha et ansvar for at det er et godt drosjetilbud i alle kommuner?

Vil sette etiske krav

Reinås mener det er viktig å få avklart om bakgrunnen for at fylkeskommunen kun vurderer pris.

– Fylkeskommunen er en stor innkjøper, og fordi om taxireformen er kommet kan fylkeskommunen som innkjøper finne rom for å sette etiske krav. Dette gjelder blant annet lønnsvilkår. Hvis vi bare skal konkurrere på pris, forsvinner alle andre perspektiver som sosial dumping, lokal kjennskap og lønnsvilkår. På den måten presser vi en allerede hardt presset næring, sier Reinås.

– Flere partier er bekymret

Han har lite tro på at en eventuell endring fra fylkesrådmannen vil ha tilbakevirkende kraft.

– Jeg tar dette opp i fylkesutvalget ettersom jeg ser at flere partier er bekymret for drosjereformen. Det beste jeg kan oppnå er at rådmannen sier at de kun har vektet pris og ikke utnyttet rommet de har til å stille andre krav som lokalkunnskap og lønn.

– Tror du på det?

– Jeg tror på det, men det betyr ikke at det har tilbakevirkende krav. Det som har skjedd feil kan ikke endres, men ved neste runde kan andre forhold vektlegges i større grad. Fylkeskommunen har et ansvar for å ivareta lønn til sjåførene og lokalt næringsliv. Jeg mener fylkeskommunen har skrudd til for hardt når de kun har vektet pris, sier Reinås, og trekker sammenligning til flybransjen.

– Da Wizz Air begynte å fly, kom saken opp til politisk diskusjon, og vi vedtok ikke å benytte dem på grunn av det sosial aspektet. Flyselskapets billige billetter går utover lønns- og arbeidsforhold. Jeg mener drosjesaken er en relevant sammenligning, og den type samfunnsutvikling ønsker ikke en fylkekommune, sier han.

Les forrige sak:
Fraråder reiser til Steinkjer

Foreløpig frem til og med mandag 12. april

Close