5 °C Stjørdal, NO
21/03/2019

Frykter kommunen skviser ut det lokale næringslivet

|| Renate Trøan Bjørshol stiller spørsmål i kommunestyret om lokale entreprenører ekskluderes i anbudsprosessene. (Arkivfoto)||

I et spørsmål til kommende kommunestyremøte tar Høyres Renate Trøan Bjørshol opp de kommunale anbudsprosessene, og uttrykker stor bekymring for at lokalt næringsliv ikke har mulighet til å delta i disse anbudsrundene.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor det er nødvendig å ekskludere de lokale entreprenørene allerede før konkurransen starter, sier Renate Trøan Bjørshol og tenker spesifikt på prekvalifiseringen til å bygge nytt helsehus og nye omsorgsboliger i Fosslia.

Henvendelser fra entreprenører

Bjørshol forteller at hun har fått henvendelser fra lokale entreprenører som er bekymret for utviklingen.

Hun understreker at hun selvsagt er innforstått med at kommunen må følge regelverket for offentlige anskaffelser, men antyder likevel at det må finnes muligheter for de lokale aktørene.

Coop Storlien artikkelnivå

– Lokale entreprenører forteller oss at ett av kriteriene for å delta i prekvalifiseringen til å delta i anbudskonkurranse om å bygge helsehus og omsorgsboliger er å kunne fremlegge minimum to attester for å ha bygget helsebygg med utstrakt bruk av ny helse- og velferdsteknologi. Hvor mange norske leverandører kan oppfylle et slikt kriterium? For ikke å spørre hvor mange lokale entreprenører? Er et slikt kriterium nødvendig for å kunne gjennomføre disse prosjektene? Eller har vi her å gjøre med kriterier som i stor grad begrenser konkurransen, og ikke minst lokale entreprenørers mulighet til å delta, uten at dette er nødvendig for å oppnå den ønskede kvaliteten i prosjektet?

Mister kompetanse

Renate Trøan Bjørshol er oppriktig bekymret for at lokalt næringsliv ikke har mulighet til å delta i konkurransene. Hun er ikke overbevist om at det ikke finnes lokale entreprenører som kan levere denne type byggeprosjekt.

– Men det får vi ikke vite dersom vi unødig ekskluderer dem fra å delta i våre konkurranser. I tillegg vil deltakelse i våre konkurranser virke utviklende for våre entreprenører, da de vil opparbeide verdifull kompetanse som vil styrke dem ytterligere i senere konkurranser. Dette er et godt bidrag til senere verdiskapning og å sikre flere lokale arbeidsplasser. Formålet bak anskaffelsesreglene er å sikre likeverdig konkurranse om offentlige kontrakter, ikke å ekskludere eget lokalt næringsliv fra å delta, sier Renate Trøan Bjørshol.

Vil ha to svar

I kommunestyret torsdag stiller hun to helt konkrete spørsmål om dette temaet.

– Har lokalt næringsliv god nok mulighet til å konkurrere om kommunale kontrakter, inkludert større byggeprosjekter, i Stjørdal? Hvordan vil Stjørdal kommune legge til rette for at lokalt næringsliv får reelle muligheter til å delta i konkurranser utlyst av kommunen, i byggeprosjekter spesielt og i kommunens anskaffelser generelt?

Les forrige sak:
||
Vil gjøre stjørdalingene stolte av bryggeriet

- Jeg ønsker at alle i Stjørdal skal bli stolte av […]

Close