-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Frykter manglende tilbud vil sette mange foreldre i en vanskelig situasjon

– Ikke alle har familie som kan stille opp som barnepassere, sier Ewa Bergquist

Ewa Bergquist frykter at det manglende SFO-tilbudet i sommer vil presse foreldre til å finne løsninger som ikke nødvendigvis er til det beste for barna. - Ikke alle har besteforeldre som kan stille, sier hun. Ewa Bergquist frykter at det manglende SFO-tilbudet i sommer vil presse foreldre til å finne løsninger som ikke nødvendigvis er til det beste for barna. – Ikke alle har besteforeldre som kan stille, sier hun.

Ewa Bergquist frykter at kommunens SFO-tilbud på to uker, vil sette mange foreldre i en vanskelig situasjon. – Hvordan er dette til barnas beste, spør hun.

– Det er ikke personlig, det er ikke snakk om et angrep på ledelsen i Stjørdal kommune, men det er en frustrasjon over et problem som er veldig relevant for veldig mange innbyggere i kommunen.

Det sier Ewa Bergquist. Hun presiserer samtidig at hun skjønner dette er politisk, og at hun selv ikke er noe politiker. Hun reagerer likevel på kommunens SFO-tilbud i sommer, eller manglende sådan. De to ukene kommunen tilbyr SFO i løpet av sommerferien er i uke 31 og 32. Påmeldinger var bindende og ukene hadde en prislapp på 1200 per uke, uten muligheter for reduksjon av pris.

– For en del vil dette bety at det eneste alternativet er å ta ulønnet ferie eller sykmelde seg, eventuelt sette bort barna til noen du ikke kjenner. Ikke alle har familie som kan stille opp som barnepassere. Hvordan er dette til barnas beste, spør hun.

Foreldre blir presset

Selv har Bergquist en syv år gammel sønn, men understreker at hun selv ikke er vanskeligstilt eller berøres i høy grad av problemet. Det hun frykter, er at de som ikke er like heldige som henne selv, skal bli satt i en vanskelig situasjon.

– Selv begynte jeg i ny jobb i januar. Dersom jeg måtte be sjefen om ekstra fri i flere uker, ville det vært katastrofe. Foreldre blir presset til å finne eventuelle løsninger som ikke nødvendigvis er bra for ungene. Det er allerede krise i samfunnet og folk er avhengige av å kunne dra på jobb, sier hun.

Ettersom det er snakk om hele dager, forstår Bergquist at prisen er noe høyere, men reagerer på de manglende mulighetene for reduksjon av pris.

– Det går utover de som har dårlig økonomi, som nesten må ut med mer de to ukene, enn hva man ellers betaler for en måned.

Går utover de svake

Tidligere i vår kom nyheten om at Stjørdal kommune hadde fått bevilget 2,9 millioner kroner øremerket barn og unge. Tilbudet hadde begrenset med plasser, ble raskt oppfylt, og ifølge Bergquist tar de ikke hensyn til de svakeste. Det er derfor ikke et fullverdig alternativ til det tidligere tilbudet Kimen-sommer.

– Blant de tilbudene jeg fant var tre av 11 beregnet for førsteklassinger. Det er ikke nok, og det virker ikke som de har konsentrert seg om denne gruppen. De mest sårbare er jo barna fra første til fjerde, så hvorfor ble det ikke satt av noen penger til et SFO-tilbud også, spør Bergquist.

Hun reagerer videre på at det ble bestemt å sløyfe kommunal drift, til fordel for private aktører, der førstemann til mølla-prinsippet gjelder. En del av tilbudene tror hun også kan virke skremmende på de minste, som trenger trygge rammer.

– Tilbudet ble raskt fullbooket, men ble det tatt hensyn slik at de svakeste ble prioritert? Jeg lurer på hvem det var som endte opp med å få plass. I tillegg trenger de yngste et tilbud der de er trygge og kjente. Hadde kommunen satt av midler, kunne de også iverksatt organisasjoner eller skapt sommerjobber til ungdom. Jeg har vanskelig for å tro at de har brukt opp 2,9 millioner, understreker hun.

Ingen prioriteringslister

Hun stiller også spørsmål ved hvorfor det ikke er gjort noen prioriteringer i forhold til hvem som har behov for sommertilbudet. Selv har hun tatt kontakt med Fosslia og Halsen, for å høre om de hadde fått beskjed av kommunen om å sende inn prioriterte lister.

– Prioriterte lister ville sikret at enslige forsørgere, minoritetsgrupper, folk med dårlig økonomi og generelt de med størst behov faktisk blir prioritert først. Ingen av de to skolene har fått beskjed om å sende inn liste. Det er de to største skolene i Stjørdal, det gjorde meg betenkt, sier Bergquist.

Hun mener kommunen burde spurt de ulike SFO-tilbudene i Stjørdal om å sende inn prioriterte lister til sommertilbudet, fremfor å benytte seg av førstemann til mølla-prinsippet.

– Etter flere måneder med hjemmekontor, karantene, permitteringer og hjemmeskole er det viktig at folk får jobbet. Må man i tillegg søke om ulønnet fri for å ta seg av barna fordi de ikke fikk plass på et tilbud, vil det ikke bare påvirke økonomien til de det gjelder negativt, men også arbeidsgiver og samfunnet generelt.

11 måneders SFO

Nå har hun tatt kontakt med FAU ved Halsen og Stjørdal kommunale foreldreutvalg (SKFU), og luftet sine bekymringer. Begge støtter Bergquist i saken.

– Jeg meldte det inn som sak til SKFU, som forsikret meg om at det ville bli tatt opp på et møte de skulle holde samme kveld, sier hun.

Bergquist mener en adekvat løsning ville vært å fremmet forslag om 11 måneders SFO, mot dagens tilbud på 10. Det ville forbedret situasjonen mye, spesielt etter vrakingen av Kimen-sommer.

– Ettersom det er foreldrebetaling burde det ikke belaste kommunens økonomi betraktelig. Jeg klarer ikke å se det praktiske og det økonomiske problemet når andre kommuner med dårligere økonomi klarer å drive 11 måneder. Spesielt hvis man ser hvilke konsekvenser et fraværende tilbud har. Jeg lurer på hva kommunen tenker at foreldre som er avhengige av et tilbud skal gjøre mellom uke 25 og 31, avslutter hun.

De med små barn sliter

Leder i SKFU, Nils Erik Volden, forteller at de diskuterte Bergquists sak på forrige møte og skjønner at dette er utfordrende for en del foreldre. Han tror flere ikke har tenkt over at dette er et problem, og hvor vanskelig dette er for enkelte.

– Vi setter stor pris på at Ewa belyser dette. Det beste ville vært å få på plass et 12 måneders tilbud, der foreldre er pålagt å ta ut barna i ferie tre-fire uker i løpet av sommerferien. Slik det er nå, sliter de som har små barn.

Han presiserer likevel at SKFU erfarer at den kommunale ledelsen, og oppvekstsjef Ann Kristin Geving gjør sitt ytterste for å løse problemer, og han har stor tro på at de finner en bedre løsning til neste år.

– I mellomtiden må vi se om vi kan finne en løsning som hjelper de som sliter i sommer. Vi har en rekke organisasjoner som er kjent for å trå til når det er behov for hjelp, så det burde vært mulig å finne alternativer, sier Volden.

Sterke føringer

Fungerende sektorleder for grunnskole, Ove Einarsve, forteller at bevilgningen fra staten har sterke føringer ved seg, som gjør at det ikke kan erstatte et allerede eksisterende tilbud, slik som SFO.

– Det er øremerket sommertilbud til barn og ungdom, og det ville ikke vært mulig å bruke midlene til å drifte en sommer-SFO. De to tilbudene er uavhengige av hverandre, forklarer han.

Når det gjelder prioriterte lister, er førstemann til mølla-prinsippet et valg kommunen har tatt, forklarer Einarsve.

Kjærkomment

Videre presiserer Einarsve at SFO tilbudet er i et slags unntaksår, og at det trolig vil være ordnet med en bedre løsning til neste år.

– Ideelt skulle det vært på plass i år, men det ble avgjort såpass sent at det ikke var mulig å gjennomføre. Vi skulle gjerne hatt et tilbud hele sommeren, og skjønner at dette er krevende for foreldre, men til syvende og sist er det et komplekst, økonomisk spørsmål, forklarer Einarsve og fortsetter:

– Når vi har såpass mange uker uten SFO, var midlene til sommerskolen kjærkommet. Det er gratis for brukerne og avlaster forhåpentligvis en del av foreldrene. Det er mange gode formål, og sommerskolen er et av dem.

Les forrige sak:
Under pågripelsen av ungdommer i Kimen kulturhus ble en av politibetjentene truet. Arkivfoto: Anders Berg
Vår mening: Foreldre må ta sitt ansvar

Stjørdals-Nytt sin lederartikkel 23. juni 2021

Close