17 °C Stjørdal, NO
17/06/2019

Full støtte til Kjentmann

STØTTER OPP OM KJENTMANN: Bjørgvin Thorsteinsson, Lars Moa, Roar Valstad, Vegard Vigdenes, Odd Petter Haugseth og Lars Jørgen Svendsen.

Tilbudet Kjentmann Stjørdal har gjennom flere år blitt svært godt mottatt avlokale turgåere og turister. For å produsere de detaljerte kartene som også viser kjentmannspostene, kreves det støtte fra lokalmiljøet. Nå startes det opp en kronerulling for å skaffe detaljerte kart. Dette vil styrke tiltaket Kjentmann i årene som kommer.

Lokalt næringsliv, lag og organisasjoner i tillegg til privatpersoner støtter nå aktivt opp om produksjon av kartene som tilbys gjennom Kjentmann Stjørdal. En nystartet kronerulling vil trolig bidra til at langt flere oppdager mulighetene som Kjentmann Stjørdal tilbyr. Nylig møtte en støttekomite lokalt næringsliv sammen med Roar Valstad, mannen bak Kjentmann Stjørdal. Møtet kom i stand for å orientere om oppstart av kronerullinga, tilbudets betydning for både reiseliv, lokalbefolkning og som helseressurs.

– Vi må få fart på denne formen for støtte til prosjektet. Kjentmann Stjørdal er et unikt tilbud der også lokalhistoriske steder kommer frem i lyset, sier Vegard Vigdenes. Han representerer Vigden- og Elgvadsfoss Fjellstyre, og har sett hvilken positiv betydning blant annet kjentmannspostene har for mange. Vigdenes har med seg Lars Moa og Svein J. Wik i komiteen som nå ruller i gang en kronerulling for prosjektet.

Lang fødsel fra O-kart
Roar Valstad startet sitt eget firma med tegning av orienteringskart på 1980-tallet. Litt på siden av dette oppsto Kjentmann Stjørdal. Konseptet fikk Roar videreføre fra en krigsveteran i Oslo-området. Nye lokale trekk ble tillagt konseptet med kjentmannsposter, merker og selvfølgelig kart. Hittil har Valstad produsert 3 hefter med til sammen 156 kjentmannsposter.

Coop Storlien artikkelnivå

– Det er tydelig at konseptet er godt mottatt i Stjørdal. Totalt var det 16 000 ulike navn i gjestebøkene på forrige runde kjentmannsposter. Hittil er nordre del av stjørdalskartet ferdig. Nå gjenstår søndre og østre del, forteller Roar Valstad.

– Nå må vi gi dette prosjektet et skikkelig løft. Valstad skal ha honnør for det arbeidet som er lagt ned så langt. De helserelarte sidene ved Kjentmann Stjørdal fortjener at vi løfter dette på et høyere nivå, sier Lars Moa og får støtte både av Stjørdal Sparebank og Rica Hell Hotel, som nå begge går inn med midler og oppfordringer til andre.

DRAR?OSS?UT?PÅ?TUR: Kjentmann Stjørdal er et unikt tilbud som bør utvikles videre, det mener disse som støtter Roar Valstad sitt viktige arbeid fremover. Det oppfordres nå til å bli med på kronerullinga. Fra venstre: Lars Moa, Roar Valstad og Vegard Vigdenes.

 

 

Stafetten går videre
Oppfordringene om å bli med på kronerullinga går nå ut til bedrifter og privatpersoner.

– Jeg vil påstå at det ikke finnes maken til Kjentmann Stjørdal noen andre steder i landet. På kartene har stort sett alle lokalnavn blitt med, og er dermed sikret for ettertiden forteller Vegard Vigdenes. Han oppfordrer til å bli med på dugnaden for å skaffe ytterligere kartmateriale i denne regionen. Betalingssatsene er for bedrifter: 5000 kroner. For lag/foreninger 1000 kroner. For privatpersoner 200 kroner.  Bidrag skal betales inn på konto 4202.30.02013.

– Husk å skrive navn på giver og på den du utfordrer, sier Vigdenes og Moa. Vi står foran flere gode prosjekter fra Kjentmann Stjørdal i tiden fremover, avslutter Vegard Vigdenes.

Les forrige sak:
Alle elgjegere vi har snakket med setter det sosiale rundt kaffevarmen høyest under jakta, den er mest verdifull. En hyggelig og glad gjeng, fra høyre Solveig Rolseth, Geir Ove Lillebudal, Odd Jarle Lien, Jan Steinar Mogård, Odd Egil Hansen, Jon Trondset, Linn Oddvei Hansen og Jon Roar Moen.
Elgjakt i sommersol

Maken til elgjaktvær, ja jaktværet kunne nok sikkert ha vært bedre, […]

Close