2 °C Stjordal, NO
16/02/2020

Full strid mellom ordfører og rådmann

|| Det er full splid mellom rådmann Henrik Vinje og ordfører Kari Anita Furunes i Meråker. (Arkivbilder)||
Hellsenteret140220Mobil

– Det vil ikke være riktig å gi synspunkter når det gjelder personalmessige spørsmål som er til behandling. Det er innhentet bistand for å forsøke å få til en løsning, skriver ordfører Kari Anita Furunes i Meråker i en tekstmelding til Stjørdals-Nytt torsdag ettermiddag.

Tidligere i dag har hun fått full støtte av formannskapet til å ta grep i den svært så betente saken.

Snekker’n Boligmesse

Stjørdals-Nytt har også vært i kontakt med rådmann Henrik Vinje i ettermiddag.

– Jeg har ingen kommentarer til dette, skriver Vinje i en tekstmelding.

Samarbeidsproblemer

Selv om ordføreren er ordknapp nå, kommer hun med klare uttalelser i saksframlegget som ble lagt fram for formannskapet torsdag.

– Det er ordførerens inntrykk at flere folkevalgte har gitt klart uttrykk for at rådmannen ikke har fulgt opp saker/vedtak slik som de folkevalgte forventer. Ovennevnte saksbeskrivelser viser at samarbeidet mellom rådmannen og ordfører er uholdbart. Ved at kommunestyret gir en fullmakt som foreslått, vil det være mulig å innhente juridisk bistand for om mulig nå frem til en rettslig holdbar løsning, skriver ordføreren i sin vurdering som avslutning på saksframlegget.

To møter

I saksframlegget viser ordføreren til en historikk tilbake til januar i år. Da tok hun kontakt med advokater i Kommunenes Sentralforbund (KS) med bakgrunn i at hun hadde erfart det hun omtaler som utfordringer/problemer i relasjonen mellom rådmannen og ordfører/formannskap/kommunestyre. Etter et møte med rådmannen 9. mars ble det holdt en utviklingssamtale i juni 2017.

Eskalerte

Ut fra ordførerens saksframlegg kan det tyde på at striden mellom ordfører og rådmann eskalerte i august i år.

– Saksfremlegget fra rådmannen til formannskapets møte 18.8.17 i sak 73/17 angående kommunens deltakelse på Grenseløse Meråkerdager ble lagt frem uten at ordføreren var gjort kjent med saksfremlegget på forhånd. I ettertid har ordfører gjort oppmerksom på at ordfører anser rådmannens saksfremlegg som dels ufullstendig, og dels uriktig mht. de faktiske forhold, skriver ordfører Kari Anita Furunes.

Konfrontasjon fredag

I ettertid av dette har ordføreren presisert at hun måtte få saksframleggene til gjennomsyn i rimelig tid før de ble sendt ut. Sist uke toppet striden seg fullstendig etter at ordføreren på onsdag etterspurte hvilke saker som var klare til formannskapets møte i dag. Denne utsendingen skulle skje sist fredag.

I saksframlegget går ordføreren grundig gjennom hva som skjedde torsdag og fredag sist uke. Først litt etter klokka 15 fredag ettermiddag viser ordfører Furunes til at hun fikk en e-post om at saklista til administrasjonsutvalget og formannskapet er sendt ut, og at innkallingene ville bli sendt ut om få minutter. Ordføreren ga da, i følge saksframlegget, tilbakemelding om at hun ikke kan godta noe hun ikke har sett eller lest gjennom.

– Kort tid etter dette banker det på døren til ordførerkontoret og rådmann og hans sekretær kommer inn. Deretter fremsatte rådmannen en kritikk mot ordfører, som ordfører anser som helt uakseptabel, både i form og innhold, skriver ordfører Kari Anita Furunes i sitt saksframlegg.

Til kommunestyret

Det enstemmige vedtaket fra formannskapet går nå til behandling i kommunestyret førstkommende mandag. I forslaget til vedtak heter det at utvalget som har avholdt en utviklingssamtale med rådmannen får fullmakt til å framforhandle en avtale med rådmannen, som først vil være bindende når formannskapet eventuelt har godkjent den. Dette utvalget består av ordfører, varaordfører, og leder av forhandlingsutvalget. I tillegg ønsker formannskapet at kommunestyret gir advokat Geir S. Winters fra KS-advokatene i oppdrag å bistå Meråker kommune med arbeidsrettslige spørsmål knyttet til rådmannens arbeidsforhold. Dersom saken ikke blir løst ved en avtale skal utvalget framlegge en sak for kommunestyret med bistand fra advokat Winters. 

Les forrige sak:
||
Tunnelkunst fra unge kunstnere

17 kunstnere fra Skatval barnehage har gitt farge og liv til […]

Close