-3 °C Stjørdal, NO
26/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Fylkesmannen frarår helikopterbase

Viser til manglende konsekvensutredninger

Fylkesmannen sin landbruksavdeling frarår helikopterbase, instruerer kommunen om videre saksbehandling, og varsler å vurdere klage på ja fra lokalpolitikerne. (Foto: HeliScan). Fylkesmannen sin landbruksavdeling frarår helikopterbase, instruerer kommunen om videre saksbehandling, og varsler å vurdere klage på ja fra lokalpolitikerne. (Foto: HeliScan).

Fylkesmannen frarår at HeliScan AS får etablere hovedbase og landingsplass for helikopter på Solem på Frosta.

Fylkesmannen sin landbruksavdeling krever i et brev til Frosta kommune at de etter grundig behandling får vedtaket til ny vurdering. Det redegjøres for hva kommunen må utrede og vurdere før ja eller nei til helikopterbase. I brevet fra landbruksavdelingen pekes det på at etableringen kan bli tillatt.

Men det understrekes at opprettelse av landingsplass krever dispensasjon fra kommuneplanen, og en rekke utredninger, og fylkesmannen sin landbruksavdeling sin vurdering nå er å frarå helikopterbase. De viser til manglende konsekvensutredninger, og gir kommunen råd om omfattende utredninger.

Flyfoto av landingsstripe

– Det fremgår av flyfoto at «landingsstripe» er etablert, skriver landbruksavdelingen.

– Fylkesmannen skal forholde seg til søknaden som om tiltaket ikke var gjennomført, heter det videre i brevet til Frosta kommune.

I tillegg til søknaden om å få bruke areal til helikopterbase søkes det om konsesjon for det. Denne søknaden er til høring i Luftfartstilsynet. Landbruksavdelingen peker på at eiendommen ble kjøpt i 2014, og at formålet var landbruksproduksjon.

– Det har vært storfe på gården til september 2020, skriver landbruksavdelingen.

Videre at kommunen administrativt har innvilget byggetillatelse for lagerbygg.

– Saken har ikke vært sendt sektormyndighetene på høring, påpeker landbruksavdelingen.

Snever unntaksregel

Fylkesmannen sin avdeling skriver videre at hovedregelen er at tiltak skal gjennomføres i tråd med arealplaner.

– Dispensasjon er en snever unntaksregel for mindre og kurante enkeltstående tiltak.

Og at plan- og bygningsloven har krav om reguleringsplan for større tiltak som kan få følger for miljø og samfunn. Det legges til at arealplaner har funksjon som informasjonsverktøy, og at det spesielt ved denne type tiltak er viktig å vurdere konsekvenser.

– Landingsstripen vil i begge ender dele opp dyrkajorda. Det er uheldig med tanke på landbruksdrift. Drift fremover og arealbruk må det opplyses om, skriver landbruksavdelingen.

– Jordvernet er kraftig innskjerpet de senere år, understrekes det.

Men det pekes på at næringsvirksomhet som helikopterbase kan være av så stor samfunnsinteresse at jordvernet må vike. Det må kommunen vurdere. Men ja til helikopterbase vil fylkesmannen ha til ny vurdering.

Les forrige sak:
– Melder sier at de stjal post

Politiet ønsker opplysninger

Close