3 °C Stjørdal, NO
20/10/2020

Fyllekjørte med fire passasjerer i bilen

Kjørte utfor veien midt på natta

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

En meråkermann i 20-årene hadde en promille på 1,47 da han kjørte utfor veien ei oktobernatt i fjor. I bilen hadde han også fire passasjerer, og tre av de involverte ble skadet i hendelsen som skjedde i Meråker.

– I den foreliggende saken dreier det seg både om kjøring med en svært høy promille og et betydelig trafikkuhell. Utforkjøringen medførte store materielle skader ved at bilen ble totalvraket, i tillegg til at siktede og to passasjerer fikk lettere skader, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett da de vurderer straffeutmålingen.

– Farepotensialet ved kjøring i ruspåvirket tilstand har altså materialisert seg i denne saken, og dette skal tillegges vekt ved straffutmålingen. I formildende retning kommer at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse og samtykket til at saken gjennomføres som tilståelsesdom, mener tingretten.

Tingretten kom fram til at den unge mannen skal dømmes til fengsel i 28 dager, men at denne straffen gjøres betinget. Vilkåret for betinget straff er at mannen gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 37.000 kroner og han er fratatt førerretten i tre år.

Mannen vedtok dommen i tingretten.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Kjørte 143 km/t i 80-sone

Nå må bilføreren i fengsel

Close