-4 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

Fyller 25 år – skal fortsatt leve i minst 30 nye år 

Heidrunfeltet har hittil bidratt med 300 milliarder i statskassen

FORTSATT UNG: Det er 25 år siden Heidrun ble satt i drift. FORTSATT UNG: Det er 25 år siden Heidrun ble satt i drift.

Søndag var det 25 år siden oljeproduksjonen på Heidrun kom i gang. Siden har plattformen i Norskehavet produsert formidable 1,250 milliarder fat olje og gass, og bidratt med 300 milliarder i statskassen.

Heidrun, som opereres fra Equinors anlegg på Tangen i Stjørdal, har allerede levert oljevolumer som er langt større enn det som var forventet gjennom hele feltets levetid. Da plan for utbygging og drift (PUD) ble levert myndighetene i 1991, ble det anslått at feltet ville produsere vel 750 millioner fat olje.

– Hvert eneste fat vi nå produserer er en oppside i forhold til PUD og enda er det mer å hente i mange år fremover, sier produksjonsdirektør for Kristin, Heidrun og Njord, Erling Meyer.

På topp produserte feltet nærmere 250.000 fat olje per dag, nå er daglig produksjon rundt 60.000 fat. Den høyeste oljeproduksjon på en dag var julaften 1996 med 270.854 fat olje.

Med utgangspunkt i dagens priser har Heidrun skapt verdier på nærmere 400 milliarder kroner og om lag 300 milliarder er betalt i skatt til statskassen.

– Vi har nådd langt og kan med rette være stolte over det vi har fått til. Vi har bidratt til gode inntekter for både samfunnet og Equinor gjennom 25 år, sier Meyer.

MILLIARDFORETAK: 300 milliarder kroner har Heidrun skaffet Norge i skatteinntekter, sier Erling Meyer.
MILLIARDFORETAK: 300 milliarder kroner har Heidrun skaffet Norge i skatteinntekter, sier Erling Meyer.
Nytt gassfelt forlenger levetiden

Heidrun-feltet som ligger omtrent 175 km utenfor kysten av Midt-Norge på om lag 350 meters havdyp, er utbygd med verdens største flytende strekkstagplattform i betong.

Plattformen er en kombinert produksjons- og boreplattform.

Gassfeltet Dvalin, operert av Wintershall, er lokalisert omtrent 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet. Feltet blir bygd ut med en brønnramme med fire brønner, som vil bli knyttet til Heidrun-plattformen gjennom en rørledning og en kontrollkabel. Produksjonsstart er satt til november måned i år.

Etter hvert som produksjonen fra Dvalin avtar, vil ledig kapasitet i den nye modulen kunne benyttes til prosessering av gass fra Heidrun selv eller andre felt i nærheten.

– Tredjepartsprosjekter vil fremover bety mye for driften av våre installasjoner i Norskehavet. Med Dvalin i produksjon kan vi dele på driftskostnadene. Slik bidrar den nye utbyggingen til forlenget levetid for Heidrun, sier produksjonssjef for Heidrun, Terje Moum.

Ifølge Equinor vil Heidrun være den siste installasjonen som taues inn en gang lenge etter 2050.

– God innsikt

Equinor la i fjor høst frem et nytt veikart for utvikling av norsk sokkel, hvor målet er å transformere virksomheten slik at olje- og gassgiganten kan levere bærekraftige verdier i flere tiår.

– Vi i Stjørdal har allerede opparbeidet oss god innsikt og erfaring i hvordan slike prosjekt best kan organiseres og driftes. Etablering av gode samarbeidsrutiner med operatører av tredjepartsfelt og tidlig involvering av de som skal drifte anleggene er viktige elementer for suksess i slike prosjekt, sier Moum, og legger til at dette betyr langsiktig aktivitet og arbeidsplasser.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Fikk besøk av sort får

Løp gjennom gården til en mann i Kongshaugveien

Close