11 °C Stjørdal, NO
27/06/2019

Gamle seterhus

|| Buvollen i Forradalen er et meget godt eksempel på en enkel fjellhytte som er restaurert og som blir brukt. Var ikke dette opprinnelig en stall?||

For hundrevis av bygninger i den norske fjellheimen råtner på rot. Storparten av denne bygningsmassen var tilsluttet utmarksnæringer. Særlig gamle seterhus tilhører gammel byggeskikk. De gamle bruksbygningene i skog og mark er også en del av vår kulturarv. Det er derfor også en arv å ta vare på.

Laftekunsten er utviklet gjennom generasjoner, og her ble brukt materialer utelukkende fra naturen, ofte hogd i nærmiljøet. Tømmer ble brukt til råbygget, til treverk i tak og golv, og taktekkingen var never og torv, eller spon. Tidkrevende men veldig holdbart. Rester av gamle seterbuer bygd for veldig lang tid tilbake vitner om godt og holdbart håndverk. Enda bygging av seterhus ikke ble sett på som spesielt fagarbeid. Rundt om i landet finnes over 220 000 bygninger på gårdsbruk som er fra før 1920, det forteller noe om holdbart håndverk.

I dag blir det stadig færre fjellbuer hvor man kan ta inn og koke seg en kaffekopp, eller overnatte. Det kreves ingen høy standard, kun en ovn og en brisk for å ta noen timer på øyet. Her har allmenninger og fjellstyrer en jobb å gjøre. La ikke flere seterhus og skogkoier forfalle. Det bygges alt for mange hytter i vår natur som slett ikke passer inn i miljøet, det er ikke slike hus vi etterlyser, men en enkel hytte, noen steder har det kommet opp slike, vi har plass til flere.

Les forrige sak:
||
IKEA tilbakekaller sengehimler på grunn av kvelningsfare

De berørte sengehimlene er: LEGENDARISK, MINNEN sengehimmelsett, BARNSLIG BOLL, MINNEN Brodyr, […]

Close