-2 °C Stjørdal, NO
06/12/2020

Gang- og sykkelvegen kommer

|| STORSATSING PÅ GANG- OG SYKKELVEG: – Vi er svært tilfredse med at storsamfunnet vil satse hele 100 mill. kr. for å sikre myke trafikkanter en trygg ferd fra Hegra til Stjørdal, sier f.v. grunneier Rune Thyholt, Tor Børseth (Frp) fra Komite Plan, KTU-leder Rune Larsen (H) og grunneier Per Annar Ydstines. Grunneier Haavard Knotten er dessverre forhindret fra å stille opp, men sender melding om at han hilser satsingen velkommen. Værgudene bistår den blåblå regjeringen denne dagen.||
Radiobingo mobil

– Dette er midler presentert i handlingsprogrammet for 2018-23 som vil få stor betydning for Stjørdal. Handlingsprogrammet er en oversikt over alle investeringstiltak som Statens vegvesen skal gjennomføre i løpet av denne perioden og før 2023. Her står det at det skal bygges gang- og sykkelveg mellom Hegramo og Stjørdal i 2022 og 2023. Det er en samlet investsering på ikke mindre enn 100 mill. kroner; en særdeles god nyhet for Hegra og Stjørdal, sier Rune Larsen som er svært godt fornøyd med den store satsingen som den blåblå regjeringen gjør innenfor samferdsel.

Løfter fram E14

– Frp har som kjent i mange år vært særlig opptatt av trafikken langs E14. Det gjelder hele strekningen opp til svenskegrensa. Og gang- og sykkelveg mellom Hegra og Stjørdal er et viktig delprosjekt av den totale satsingen, sier Tor Børseth (Frp) som er medlem av Komite Plan.

Han er svært tilfreds med at statsråd Ketil Solvik-Olsen får fortsette sitt arbeid i samferdselsdepartementet: – Det er den beste løsningen for samferdselspolitikken i Norge, understreker han.

Gjennomslag

Rune Larsen er veldig godt fornøyd med gjennomslaget som Kommunalt Trafikksikkerhetsutvalg (KTU) har hatt i denne saken:

– For daværende leder Ruth-Elin Øfsti satte i 2015 i gang arbeidet med å løfte fram gang- og sykkelveg mellom Hegra og Stjørdal. Dette forslaget endte øverst på prioritetslista til Stjørdal kommune etter behandling i formannskapet 07.05.15. Godt politisk arbeid i denne saken har gitt positive resultater som gjør at vi ser lyst på framtida, sier Rune Larsen.

Ny tidsalder

– En gang- og sykkelveg mellom Hegra og Stjørdal åpner en ny tidsalder. Vi skal glede oss over at storsamfunnet vil satse 100 mill. kroner for at gående og syklende mellom Hegra og Stjørdal skal kunne ferdes så trygt som mulig.

– Med dagens infrastruktur i Hegra betyr det gang- og sykkelveg helt fram til avkjørselen opp til Forradal, kjent som et populært utfartsterreng blant mosjonister på sykkel. Og vi skal glede oss over at denne utbedringen vil være på plass allerede til 2023, sier Rune Larsen.

Pendling på to hjul

– Med den nye løsningen er det fullt mulig å pendle på sykkel mellom Hegra og Stjørdal; ikke minst i disse tider med el-sykkel. Det betyr trygg og sikker pendling med sykkel langs E 14. Her er det gode alternativ til den tradisjonelle bilturen, sier Tor Børseth som er særdeles fornøyd med at E 14 har blitt en del av planarbeidet til Statens vegvesen.

– Dette sammenfaller med videre satsing på sykkelbyprosjektet i Stjørdal og by-vekstavtalen i Trondheim. Her legges det opp til utstrakt bruk av sykkel på kortere strekninger til og fra sentrum. Og her åpner også el-syklene for mange spennende og kostnadsbesparende muligheter, sier KTU-leder Rune Larsen som ber innstendig om følgende:

– Dagens E14 egner seg dårlig for gående og syklende. Vi kan bruke alternativ på sørsida av elva. Men det er ingen tvil om at en ny gang- og sykkelveg mellom Hegra og Stjørdal åpner en ny tidsalder, sier han mens Tor Børseth nikker ivrig.

 

Les forrige sak:
||
Fikk samfunnsstraff, men møtte ikke opp

  Den unge stjørdalingen ble i oktober 2016 dømt til 204 […]

Close