7 °C Stjørdal, NO
26/05/2020

Spar Hegra uke 22
Klar ferdigbetong unicon

Gang- og sykkelvegen skal gå langs fylkesvegen

Gang- og sykkelvegen, som en gang kommer, skal følge fylkesvegen mener ordfører Ivar Vigdenes.

Ordføreren slår fast at det beste for en framtidig gang- og sykkelveg forbi Kvithamar skal følge fylkesvegen og ikke legges i en trase i bakkant av eiendommen.

Det var Høyres Rune Larsen, som også er leder av kommunens trafikksikkerhetsutvalg, som i et spørsmål til ordføreren lanserte tanken om å legge gang- og sykkelveg fra E6 til Nordlandsfeltet helt «bakerst» på Kvithamar-eiendommen.

– Det anbefales at man opprettholder plan for en gang- og sykkelveg langs fylkesvegen og fortsetter å prioritere denne i forbindelsen med fylkesvegplanene, slår ordføreren fast i sitt svar til Larsen.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Her peker han på flere ulemper med å flytte traseen en god del meter unna fylkesvegen.

– Den vil dele opp dyrkamarka for å komme til rasteplassen ved E6, den vil være mindre lesbar for tilfeldige trafikanter, den vil være en omvei for alle andre gående og syklende enn de som skal til eller fra Nordlandsfeltet, og driftsmessige ulemper så som felles belysning, er noen av argumentene for at en framtidig gang- og sykkelveg skal legges separat og ikke sammen med bilveien.

Les forrige sak:
Denne trioen blir sentral når Kirkebyfjellet Konferansesenter snart er i full sving igjen. Linn Hansen (i midten) har den daglige driften og har med seg Wenche Keiseraas og Sturla Hansen.
Disse skal styre i Kirkebyfjellet framover

Ble nesten nedlagt, men nå er de snart i gang igjen

Close