2 °C Stjørdal, NO
21/10/2019

Går inn for ny Egga-vei

Blir nesten halvannen kilometer kortere – og mye sikrere

Slik er den nye traseen mellom skoleområdet i Meråker og Egga tenkt. (Illustrasjon: Meråker kommune) Slik er den nye traseen mellom skoleområdet i Meråker og Egga tenkt. (Illustrasjon: Meråker kommune)

Meråker-politikerne har satt av 11,2 millioner kroner i økonomiplanen til ny vei mellom skoleområdet og idrettsanleggene på Vardetun. I dag er bilveien drøyt to kilometer, og den nye veien som er tenkt vil være godt under halvparten så lang. Den planlagte veien starter like ved Meråker samfunnshus, og følger et jorde før den slynger seg opp den bratte stigningen til Egga. På toppen av disse stigningene ligger både idrettsanleggene og Egga barnehage.

Planleggingen av den nye veien har vært preget av litt «start og stopp», men nå er den for fullt i gang igjen. Parallelt med det arbeidet har det også vært sett på muligheter for utbedring av dagens vei.

– Dagens vei ligger gjennom område med både industri og masseutkjøring fra et grustak. Det er ikke muligheter å bygge gang- og sykkelveg langs dagens vegløsning langs hele veistrekningen på grunn av veiens beliggenhet i terrenget, slår rådmannen fast i sin vurdering. Derfor foreslår han at det nå jobbes med den nye traseen.

– Ny vei som foreslått i budsjettplan i 2017 har to kjørebaner, separat gang- og sykkelvei, samt gatelys. Denne veien vil bli cirka 40 prosent av den eksisterende veilengden, og vil øke trafikksikkerheten betydelig for gående og syklende. Videre vil veitiltaket med stor sannsynlighet redusere biltrafikken, da flere vil velge å gå eller sykle til arbeid, skole, trening og andre fritidsaktiviteter. Redusert transportlengde og redusert biltrafikk vil telle positivt for miljø, mener rådmannen.

I torsdagens formannskapsmøte valgte et enstemmig formannskap å sende denne saken tilbake til administrasjonen for videre saksutredning.

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Tenåring kjørte bil med 1,53 i promille

Nå må han sone 20 dager i fengsel

Close