-3 °C Stjørdal, NO
29/02/2020

Går mot Fylkesmannen – vil si ja til Thansen

Enstemmige lokalpolitikere går imot klage på vedtak

ENSTEMMIG KOMITE: - Hele det politiske miljøet i Komite plan står samlet bak vedtaket om å avvise klagen fra fylkesmannen i forhold til etablering fra Thansen i Havnegata. En ny forretning vil bety en forskjønning av området, sier forslagsstiller Tor Børseth (Frp). ENSTEMMIG KOMITE: – Hele det politiske miljøet i Komite plan står samlet bak vedtaket om å avvise klagen fra fylkesmannen i forhold til etablering fra Thansen i Havnegata. En ny forretning vil bety en forskjønning av området, sier forslagsstiller Tor Børseth (Frp).

– Jeg er fornøyd med at vi i denne saken er tverrpolitisk enig, sier Tor Børseth (Frp) etter at en enstemmig Komite plan har støttet hans forslag om å avvise en klage fra fylkesmannen om etablering av Thansen i Havnegata.

Komite plan tar ikke klagen fra Fylkesmannen til følge. Dermed går saken til en settefylkesmann som vil treffe den endelige beslutning.

LES OGSÅ: Stopper etablering av ny butikk

– Derfor er jeg så glad for at det politiske miljøet i Stjørdal i denne saken kan stå fram samlet takket være støtten fra Arbeiderpartiet. Vi mener at klagen fra Fylkesmannen ikke inneholder vurdering av de ny momentene i dispensasjonen og bare viser til tidligere begrunnelse og vedtak. Klagen inneholder ingen informasjon som gir grunnlag for å endre dispensasjonen. Dermed opprettholder Komite plan vårt vedtak om å si ja til Thansen, sier Børseth som presiserer:

– Dette dreier seg om at virksomheten til Thansen blir betraktet som detaljvarehandel av Fylkesmannen. Her er vi uenige. Thansen forhandler flere plasskrevende varer som for eksempel sykler, motorsykler, mopeder, ATV´er, bildekk og skiverksted. I tillegg har virksomheten eget verksted for dekk- og oljeskift, sier Børseth.

LES OGSÅ: Nei til Rema – ja til Thansen

Plankomiteen konkluderer med at det blir feil å vurdere virksomheten som generell detaljvarehandel mot overordnede føringer.

– Vi er ikke enige i at denne virksomheten heller skulle ha ligget i sentrum slik det er beskrevet i kommuneplanens arealdel. Komite plan vil påpeke at dette er en type virksomhet som vi ikke vil ha i sentrum. Derfor passer det utmerket i Havnegata med flere tilsvarende virksomheter i drift på begge sider av Havnegata, for eksempel Møller Bil, Melhus Bil og Nardo Bil. Det er ikke mulig å legge detaljerte planer for virksomhet mange år fram i tid. Det krever dispensasjoner for å finne praktiske løsninger. Det gjelder spesielt for et sted som Stjørdal preget av høy utvikling og transformasjon, sier Frp-Børseth.

– Ny næringsvirksomhet i ledige lokaler i Havnegata 20A betyr en forskjønning av området. Komite plan er også opptatt av å finne en mer hensiktsmessig trafikkavvikling med inn- og utkjøring, sier Tor Børseth som håper at settefylkesmannen ser på det enstemmige politiske vedtaket fra Stjørdal når saken skal vurderes.

Les forrige sak:
Halvparten av hovedkomiteen til Landsturneringen. Fra venstre: Jenny Langåssve, Roar Børstad, Merethe Storødegård, Grethe Liatun og Eva Skei. (Foto: Privat)
Vil gi Landsturneringen 200.000

Foreslår kommunal støtte til storarrangement i Stjørdal

Close