4 °C Stjørdal, NO
19/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Går ut av 110-samarbeid: – Fremover må vi jobbe med hvordan vi løser dette

Frem til nå har kommunen i Værnesregionen brann- og redningstjeneste vært tilknyttet to ulike alarmsentraler, noe kommunalsjef samfunn i Stjørdal kommune, Bente Næverdal, beskriver som uheldig. Nå trekker VRBRT seg ut av samarbeidet med Namsos 110-sentral til fordel for 110-sentralen Midt-Norge. (Arkivfoto) Frem til nå har kommunen i Værnesregionen brann- og redningstjeneste vært tilknyttet to ulike alarmsentraler, noe kommunalsjef samfunn i Stjørdal kommune, Bente Næverdal, beskriver som uheldig. Nå trekker VRBRT seg ut av samarbeidet med Namsos 110-sentral til fordel for 110-sentralen Midt-Norge. (Arkivfoto)

Værnesregionens brann- og redningstjeneste avsluttet samarbeidet med 110-sentralen i Namsos til fordel for Midt-Norge 110-sentral IKS.

Det var under forrige ukes formannskapsmøte i Stjørdal, som kommunedirektør Tor Jakob Reitan foreslo å avslutte samarbeidet med 110-sentralen i Namsos, til fordel til 110-sentralen i Midt-Norge.

Forslaget fikk full politisk tilslutning, og arbeidet med å flytte brann- og redningstjenesten over til Midt-Norge 110-sentral IKS kan nå begynne for kommuneadministrasjonen.

Det var rett over nyttår i år at Stjørdal, Selbu og Meråker ble samlet og etablert som Værnesregionen brann- og redningstjeneste (VRBRT). Slik som det har vært frem til nå har Stjørdal og Meråker vært tilknyttet 110-sentralen i Namsos, mens Selbu ligger under Midt-Norge 110-sentral IKS i Trondheim.

Værnesregionens samlede tjenester har dermed vært tilknyttet to ulike alarmselskaper, noe kommunalsjef samfunn i Stjørdal kommune, Bente Næverdal, beskriver som uheldig. Det er det flere årsaker til.

Risikerer blokkering av alarm

– Det er nemlig slik at hvis vi har en pågående alarm mot Selbu, og får inn i ny alarm i Namsos, så blokkeres den andre en stund. Det er ikke så ofte det skjer, men det er ikke så heldig at man risikerer ei blokkering, forklarer Næverdal.

Allerede i 2016 ble det besluttet å etablere en felles 110-sentral for hele Trøndelag i Trondheim, etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) fattet vedtak. Det betyr også at 110-sentralen i Namsos på sikt vil bli lagt ned.

– Det ville vært lite gunstig å flytte Selbu over til sentralen i Namsos, for deretter flytte alle tre kommunene i VRBRT over til Trondheim igjen på et senere tidspunkt, sier hun.

Ikke misfornøyde med Namsos

Andre årsaker som er tatt med i kommuneadministrasjonens vurdering er avstand til sentralen, økonomi og det faglige.

– Jeg vil presisere at vi ikke er misfornøyde med det samarbeidet vi har hatt med Namsos, men det var tiden for å vurdere det, og Trondheim endte opp med å bli mest gunstig, forteller Næverdal.

Hun opplyser videre om at overgangen ikke nødvendigvis vil skje den 1. januar 2022, men så snart som mulig etter årsskiftet.

– Fremover må vi jobbe med hvordan vi løser dette praktisk. Det må ta den tiden det trenger, slik at vi sikrer oss en smertefri prosess. Dette gjøres selvfølgelig i samarbeid med både Namsos og Trondheim, sier hun.

Les forrige sak:
Boligen ble solgt for 6,5 millioner kroner

Close