16 °C Stjørdal, NO
23/05/2019

Gigantlån til slakteanlegg

Nortura Malvik - Foto: nortura.no

 

Det er Bondebladet som bringer nyheten om at lånet med tilbakebetalingstid på ti år. Det skal bidra til å finansiere det nye slakteriet på Malvik som blir Norges største slakte- og skjærefabrikk for stor- og småfe. Det nye slakteriet erstatter fire av Norturas gamle slakterier og en kjøttfabrikk i Trondheim samt tre av Spis Grilstads tidligere slakterier.

 

– NIB-lånet til et nytt kost- og energieffektivt slakteri vil øke produktiviteten samtidig som CO2 utslippene synker. Dette er i tråd med vårt mandat om å styrke medlemslandenes konkurransekraft og forbedre miljøet, sier Johnny Åkerholm, administrerende direktør i NIB til publikasjonen. Den nordiske investeringsbank er en felles internasjonal finansinstitusjon for de åtte nordiske og baltiske landene. NIB tilbyr langsiktig finansiering til prosjekter som styrker konkurranseevnen og forbedrer miljøet innenfor sektorene energi, miljø, transport, logistikk og kommunikasjon, og innovasjon.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Fakta om Nordiske Investeringsbank:

  • Nordiske Investeringsbanken er eid av de nordiske og baltiske land.
  • Banken har hovedkontor i Helsingfors, og har høyeste kredittrating (AAA).
  • NIB finansierer prosjekter som styrker konkurransekraften og forbedrer miljøet, både i eierlandene og fremvoksende økonomier.
  • Lånene er store (minimum 30 MEUR) og har lang løpetid.

Fakta om Nortura:

  • Norges største egg og kjøtt leverandør
  • Omsetter for ca 17,3 mrd.kr.
  • Investerte for 510 millioner kroner i 2010
  • Har merkevarene Gilde, Prior, Økologiske Norgården, Eldhus, Thulefjord, og Terina
  • Har 5800 årsverk med fabrikker fordelt på 14 fylker
  • Organisert som et samvirke, eid av 17 800 bønder

Kilde – nortura.no

Les forrige sak:
Ivar Arnljot Sandvik opplever stor pågang til nyoppstartede “Fotball 8-12”-konseptet i Stjørdal.
Populær fotball-SFO

Brødrene står sammen med Are Tronseth bak konseptet Fotball 8-12. Fem […]

Close