8 °C Stjørdal, NO
21/04/2019

Gikk gjennom omstillingsmidlene

Nils Karlsen er avtroppende leder for Meråker Utvikling.
Værnes begravelsesbyrå steindag april

 

 

Følgende problemstillinger er undersøkt:

– Hvordan er forvaltningen av omstillingsmidlene organisert?

– Brukes omstillingsmidlene i henhold til gjeldende prioriteringer og retningslinjer?

Coop Storlien artikkelnivå

– Behandles søknader om omstillingsmidler etter gjeldende retningslinjer?

– Er det tilfredsstillende rapportering om bruk og planer for bruk av omstillingsmidlene til kommunestyret?

 

I 3 årsperioden 2008 – 2010 ble det gitt tilsagn til i alt 91 prosjekter.

Kategori 1 Industri 32 %

Kategori 2 Reiseliv og hytteturisme 27 %

Kategori 3 Helse og rehabilitering 10 %

Kategori 4 Kontor og service 16 %

Kategori 5 Landbruksbasert næringsliv  5 %

Kategori 6 Kompetanse og utvikling 10 %

 

I rapporten går det fram at bruken av omstillingsmidlene i Meråker kommune er i tråd med føringer gitt av bevilgende myndigheter og kommunestyret kommunen bør ha større fokus på kjønnsperspektivet når prosjektene går over i nye faser. Det er rett instans som fatter vedtak om tilskudd, og tilskuddsnivået i de ulike sakene er i tråd med føringer gitt av omstillingsstyret.Ikke all dokumentasjon for enkeltsakene er på plass, og at det ikke er entydige regler  for arkivering av dokumentasjon. Den formelle rapporteringen til kommunestyret gjennom behandling av sentrale styringsdokumenter er ikke tilfredsstillende.Den regelmessige underveisrapporteringen til kommunestyret er ivaretatt

 

KomRev Trøndelag IKS anbefaler følgende:

Det bør sørges for at egne retningslinjer for påkrevd dokumentasjon i enkeltsaker følges. Kommunestyret bør få  handlingsplaner og årsrapporter for omstillingsarbeidet  til behandling Det bør vurderes om programstatusevalueringen bør legges fram for kommunestyret, f. eks som referatsak.

 

I høringssvaret fra kommunen pekes det på følgende: Orientering om omstillingsstyret i kommunestyret protokollføres. Det presiseres hvordan stillingen rådgiver næringsutvikling er finansiert.

 

Les forrige sak:
Leksehjelpa i regi av Røde Kors og Frivillighetssentralen er hver mandag på plass i biblioteket på Stjørdal. Nå søker arrangørene etter flere voksne frivillige som kan tilby leksehjelp. Fra venstre: Liv Inger Schnell, Lena Brevik, Vidar Karlsen. På høyre side av bordet: Tor Bjørgen, Anne-Mari Haugen, Åse Pedersen, Kristine Furan, fra kjøkkenhjelpa: Marvel Thomsen og Arnhild Røsand. Elever ved bordet: Karl Morten Folstad, Karin Gisken Myran og Andrea S. Heide.
Trenger flere leksehjelpere

De unge skoleelevene setter stor pris på ekstra hjelp med leksene. […]

Close