12 °C Stjørdal, NO
30/07/2021

Gikk med 5,2 millioner i overskudd

– Litt bedre enn opprinnelig budsjett, sier Arne Ketil Auran

- Sunn økonomisk utvikling for Meråker kommune i 2020, oppsummerer kommunedirektør Arne Ketil Auran. Arkivfoto: Hallgeir Martin Lundemo – Sunn økonomisk utvikling for Meråker kommune i 2020, oppsummerer kommunedirektør Arne Ketil Auran. Arkivfoto: Hallgeir Martin Lundemo

For sent og med et overskudd på 5,2 millioner kroner ble regnskap og årsberetning 2020 for Meråker kommune lagt fram.

– Litt bedre enn opprinnelig budsjett, kan kommunedirektør Arne Ketil Auran slå fast om 2020-resultatet som ble overskudd på 5,2 millioner for Meråker kommune.

Han kan legge til at regnskapet kan vise at kommunestyret sitt vedtak om sunn økonomisk utvikling som mål for Meråker kommune ble nådd i fjor. At det ble ni færre innbyggere i løpet av fjoråret var negativt. Sektorene brukte 2,9 millioner kroner mindre enn budsjettert i 2019.

172,3 millioner kroner eller 60,7 prosent av de totale driftsutgiftene gikk til lønn. Det var en økning på 2,9 millioner fra 2019-budsjettet.

For sent uten feil

Revisjonen påpekte at regnskap og årsrapport ble levert litt over en måned for sent, men det ble ingen påpekninger av feil i regnskap og oppsummeringene.

Skatt og rammetilskudd fra staten var de to største inntektskildene til kommunen. De utgjorde i 2020 54,4 prosent av brutto driftsinntekter. Fra 2019 til 2020 økte disse inntektene med drøyt 4,1 millioner til 162,4 millioner. Meråker fikk i fjor 3,3 millioner for å håndtere koronapandemien.

Mindre inntekter

Eiendomsskatt og inntektene på konsesjonskraft utgjorde i 2020 21,7 millioner kroner, som utgjør 7,4 prosent av driftsinntektene. Det var en reduksjon på 1,9 millioner kroner fra 2019.

Inntekt på konsesjonskraft gikk ned med 2,1 millioner til 10,3 millioner kroner i 2020.  Eiendomsskatten for næringseiendommer og verk og bruk økte med 0,2 til 11,4 millioner kroner i fjor.

Mindre eiendomsskatt

Fra og med 2019 har kommunestyret vedtatt at eiendomsskatt kun skal skrives ut på kraftverk samt tidligere eiendommer i kategorien verk og bruk. Vedtatte endringer i eiendomsskattelovgivningen vil føre til at disse inntektene vil reduseres og utgjøre en mindre andel av inntektene til kommunen i årene som kommer.

17. juni skal formannskapet behandle regnskap og årsrapport 2020 for Meråker kommune.

Les forrige sak:
||
Nå åpner turisthyttene igjen: – Rekordtidlig sommer

- I år har vi tilbud som burde passe for alle

Close