12 °C Stjørdal, NO
30/07/2021

Gikk til sak på grunn av glatt gulv – Tapte og må betale 712.205 kroner

Fikk ikke medhold i Trøndelag tingrett

(Illustrasjonsfoto: Frank Skaufel)

Melkebonden krevde erstatning for glatt fjøsgulv. Det fikk han ikke. Trøndelag tingrett dømte han til å betale 712.205 kroner til firmaet som bygde.

Fjøseieren tapte i Trøndelag tingrett. Han må betale 412.205 kroner til firmaet som bygde og i tillegg dekke 300.000 kroner av firmaets saksomkostninger.

Striden mellom partene ble behandlet i tingretten 22. og 23. juni. Ni vitner avga forklaringer i tillegg til fjøseieren og byggefirmaet og deres advokater.

Gulvet for glatt

I oktober i 2019 ble det nye fjøset for melkekyr tatt i bruk. Det ble bygd som et tilbygg til det opprinnelige. Det viste seg etter en tids bruk at gulvet var så glatt at kyrne ikke fikk til å gå på naturlig måte.

Det ble uenighet om flere forhold om utvidelsen av melkefjøset. Eieren gikk med på å overta, og tok det i bruk. Etter bruk i tre måneder ble det tatt opp og krevd utbedring av for glatt fjøsgulv.

Krav og motkrav

Fjøseieren krevde erstatning. Det ble ikke oppnådd enighet, og eieren ba tingretten behandle kravet. Firmaet som bygde satte fram et motkrav.

Retten fant ikke bevis for at fjøsgulvet var glatt på grunn av feil firmaet som bygde var ansvarlig for.

Flere punkter partene var uenige om ble belyst under rettssaken. Trøndelag tingrett sin konklusjon ble at fjøseieren tapte saken på alle vesentlige punkter. Han må betale erstatning, og dekke firmaet sine saksomkostninger i tillegg til egne.

Partenes advokater har krevd oppgjør for til sammen 272 timer i saken.

Les forrige sak:
Bilstans på E6 hindret trafikken

Tunnelen var midlertidig stengt i begge kjøreretninger

Close