17 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Gir rent vann til 100 000 i Sierra Leone

| |

Pengene skal brukes til å gi rent vann og bedre sanitærforhold til 100 000 mennesker i det vestafrikanske landet Sierra Leone.

Organisasjonen Vanntanken har samlet inn penger til vannprosjekter i Afrika i mange år. Nå har den bestemt seg for å gjøre en innsats for å bedre tilgangen til rent vann i flere lokalsamfunn i Sierra Leone. Barna i området er spesielt utsatt for sykdommer som følge av urent vann.

– Vanntanken er et glitrende eksempel på hva lokalt engasjement kan føre til. Her går barnehager, skoler, familier, organisasjoner og næringsliv sammen for å bidra til dem som trenger det mest. Vi er veldig glade for at de vil bruke dette engasjementet som vil bidra til å gi fattige barn en bedre framtid, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.

– Vi vil vise at vi kan skape en bedre verden, at det nytter å hjelpe. Det er viktig for oss at vi kan støtte konkrete prosjekter og gi giverne informasjon om utviklingen. Vi har stor tro på at Plan Norge vil hjelpe oss til å klare dette, sier Svein Waade, leder i Vanntanken Norge.

Distriktet der brønnene skal bygges er et av de fattigste i Sierra Leone og ble hardt rammet av borgerkrigen på 2000-tallet. 60 prosent av innbyggerne på landsbygda bruker overflatevann for å dekke sitt daglige vannbehov. Disse vannkildene er ofte forurenset eller infisert, blant annet fordi det mange steder ikke finnes skikkelig sanitærforhold.

Hellsenteret uke 25 mobil

Det er ofte barna som har i oppgave å hente vann til familien, så de er gjerne mer i kontakt med vann enn voksne. Samtidig er de mer sårbare for smitte.  45 prosent av dem som får kolera i området er barn under fem år.

– Urent vann tar liv i Sierra Leone.  Det er derfor et stort behov for brønner og rent vann, slik at det urene vannet ikke utgjør en risiko for barn. Bidraget fra Vanntanken vil gjøre fremtiden bedre for innbyggerne, og gjøre det enklere for dem å holde seg friske, sier Thommessen.

Prosjektet med Plan Norge skal gå over tre år. Målet er å forbedre tilgangen til rent vann i 40 lokalsamfunn og 20 skoler. I tillegg skal innbyggerne i landsbyene, og elever og lærere ved skolene, få opplæring i god hygiene og hvordan å redusere sykdom forbundet med urent vann.

– Lokal forankring og beslutning er nødvendig for å skape langsiktig og bærekraftig utvikling i et samfunn. Plan kommer derfor til å gi opplæring til 45 komiteer som vil være ansvarlige for vedlikehold og reparasjoner av brønnene. Vi vil også bruke egne radioprogrammer til å informere om hvorfor det er viktig å vaske hendene og bruke toaletter, sier Thommessen.

– Vi gleder oss over at vårt samarbeid vil hjelpe dem som trenger det mest i denne regionen. Dette vil være positivt for innbyggerne i Sierra Leone, Plan Norge og for folk i Hemne, Skaun og Skatval, som bidrar til å skaffe midlene, sier Waade i Vanntanken.

Om Vanntanken:

Vanntanken er et lokalt initiativ i Hemne og Skaun og Skatval. Innbyggerne i kommunene samler inn penger gjennom ulike arrangement og støtte fra næringsliv og organisasjoner.  I tillegg bidrar de familiene som kan med en fast sum hver måned til prosjektet.

Mer info på http://www.vanntanken.no/skatval

Les forrige sak:
||||
Vil lære av Norge og oljen

- «That’s where the oil is right now » – her […]

Close