16 °C Stjørdal, NO
30/05/2020

Gjensidige inviterte til trafikksikkerhet

 

Gjensidige hadde sendt ut 1350 brev til bileiere over 65 år, med tilbud om et to timers intensivkurs i glattkjøring. Bjørn Olav Slind fikk respons var i overkant av det de an satte ved Gjensidige hadde forventet. Responsen var enorm, og de måtte etter kort tid beklage at de hadde ikke kunne ta i mot flere.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

Tre puljer med bilførere over 65 tok oppstilling på bilsenteret I Lånke for å kjøre på glatt bane.  For  Gjensidige ar det en fulltreffer når de ga tilbud til sine bilførere i aldersgruppen over 65 år. Responsen var enorm, og det måtte gis avslag etter kort tid. En frisk telefonstorm viste at her var selskapet på rett vei. Bjørn Olav Slind i Gjensidige, sier at det er viktig for hans selskap å bidra til økt sikkerhet på veiene. Slik situasjonen er, er det et håp at trafikkskader skal unngås. Derfor er det viktig at de eldre bilførere som har hatt førerkort i over femti år får litt påfyll. Dessuten er dagens trafikkbilde et helt annet enn det var når mange av dagens bilførere kommer til Lånkebanen.

 

Lang kø av biler ventet på testing på Lånke Motorsenter.

 

Studenter fra HINT
Et meget stort antall studenter fra trafikkopplæringen ved HINT, var instruktører. Studentene vi snakket med var veldig positive til denne aksjonen som Gjensidige gjennomfører for tredje gang. Vi får praktisere våre kunnskaper, som vi igjen kan overføre til bileierne. For oss er det utrolig motiverende å delta på disse treffene. Ved HINT er det i underkant av 200 studenter som skal ha sin trafikklæreropplæring. Anlegget i Lånke er helt topp, var det flere av studentene som uttalte.

Den praktiske kjøringen besto av glattkjøring og lukeparkering. Trening i å kjøre i rundkjøring var også lagt inn som en del av den praktiske delen. Under disse testene hadde alle bilførere studenter med som instruktører hvor de ga gode råd til førerne. Siste del av samlingen var en teoretisk gjennomgang av hvordan bilførerne skal opptre i rundkjøringer og der det skal foretas feltvalg  og fettskifte. Her var det HINT-studentene som var ansvarlig for undervisningen.

Les forrige sak:
Gatelys i Sandbakkveien

  Etter solid innsats fra beboere i Sandbakkveien på Hell, ble […]

Close