7 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

Gjør klart for 230 nye fritidsboliger

Salget kan starte allerede til høsten

LEGGER TIL RETTE I ÅR: Eiendomssjef Rune Langøy i Meraker Brug ser for seg at arbeidet med infrastruktur i de nye utbyggingsområdene i Fagerlia starter i løpet av sommeren. Det kan bety salgsstart allerede kommende høst. (Arkivfoto)

Meraker Brug har fått ja til å starte opparbeidelse av et nytt hytteområde i Fagerlia. Totalt kan arealet få så mange som 230 nye fritidsenheter.

– Vi håper at vi kan komme i gang med salg allerede til høsten, men det kan hende at det blir noe senere. Det sier eiendomssjefen til Meraker Brug, Rune Langøy.
Han har både hode og skrivebord fylt opp med stadig nye og store utbyggingsplaner. Da kommunestyret rett før jul sa ja til den nye reguleringsplanen i Fagerlia, var det klarsignalet for å gå i gang med å opparbeide det nye området.
– Vi bygger infrastrukturen, vei, vann og avløp først. Det er et betydelig arbeid med en kostnad på mange millioner, men vi ønsker å ha dette klart før vi starter salget, sier Langøy.

Vil høyest mulig

Etterspørselen etter fritidsboliger og -leiligheter i Fagerlia omtales av Langøy som stor. For tiden bygges det i to nye felt, hvor godt over halvparten av tomtene er solgt. Disse ligger et lite stykke ned i skråningen. Den nye reguleringsplanen omfatter områder i øverste del av lia, og det gjør at eiendomssjefen tror på enda større etterspørsel.
– Det er en god del som sitter på gjerdet og venter på tomter høyere oppe i området. Nå kommer det, sier Langøy.

Bratte områder for proffe

Arealet som nå skal klargjøres for utbygging er på cirka 100 dekar, og ligger tett inntil alpinsenteret og alpinbakkene. Inkludert i planen er også to tomter som er tenkt som en mulig utvidelsesmulighet for Kirkebyfjellet Konferansesenter. Det aktuelle arealet er ikke lett å bygge ut, så Langøy forteller at de har tatt hensyn til dette.
– Området har svært gode sol-, utsikts- og snøforhold, og med sin gunstige beliggenhet nært alpinbakkene og langrennsløypene mener vi dette er et svært attraktivt område for fritidsboliger. Samtidig er terrenget bratt og gir utfordringer i forhold til å finne utbyggingsformer og lokalisering av veger og bebyggelse som gir best mulige løsninger, sier eiendomssjef Rune Langøy.
De utfordrende forholdene gjør at de ser seg om etter «spesialister» på en god del av arealene.
– I deler av utbyggingsområdet slipper vi ikke til private utbyggere, men satser på profesjonelle utbyggere, sier Langøy.

Tettbebygd

100 dekar med nytt areal skal utvikles og bebygges. Dette blir ikke bare fylt opp med tradisjonelle hytter med romslige tomter. En vesentlig del av planens intensjon er at arealet skal tilrettelegges for så mange bruksenheter som området tåler. Det gjør at tre av de nye hyttefeltene skal ha tett utbygging. Ett felt er planlagt til ni tradisjonelle hyttetomter, mens et annet kan huse ti nye hytter, eller alternativt tettere bebyggelse. Avhengig av tettheten vil de 100 dekarene få et sted mellom 160 og 230 nye boenheter.

Store ringvirkninger

Grunneier Meraker Brug sin eiendomssjef omtaler den kommende utbyggingen som betydningsfull for hele Meråker.
– Ikke minst for at Meråker Alpinsenter kan bli mer selvgående. Det er et stort behov og marked for «varme senger», og det er en stor andel av både fritidsbeboere og besøkende som tilbringer dagene i alpinsenteret. Dessuten ligger dette tett opp til de populære langrennsløypene, som kanskje er minst like viktig for mange av de som vurderer Fagerlia som et attraktivt område, sier Langøy.
Han nevner også utvidelsesmulighetene for konferansesenteret den nye planen åpner for, og selvsagt ringvirkningene for Meråker-samfunnet.
– Det er et enormt potensial til de som tør å gutse litt. Matleveranser, vaktmestertjenester, eller andre ting, antyder eiendomssjef Rune Langøy, som også understreker at Meraker Brug i stor grad ønsker å benytte lokale leverandører.
– Vi prøver så langt det er mulig å bruke lokale aktører. Det skal vi gjøre også denne gangen, lover Langøy.

Beveger seg trolig østover

Arbeidet med en reguleringsplan er omfattende og tar mange år. Når prosjekteringen av de feltene som nå er godkjent er gjennomført, løfter bygdas store grunneier blikket og ser hva som blir det neste planområdet.
– Først skal vi komme godt i gang med arbeidet i dette området, men jeg regner med at vi i løpet av 2020 bestemmer hva som blir neste aktuelle utbyggingsområde, sier Rune Langøy.
Han tør ikke å spå utfallet av det, men antyder at de kan komme til å se lenger øst i Fagerlia.
– Det er et område som heter Kvithattmyra som kan være aktuelt. Det ligger øst for hovedveien opp Fagerlia, ikke langt fra langrennsløypene, sier Rune Langøy, som understreker at dette så langt ikke er bestemt.

Les forrige sak:
Uvær gjorde at veg var stengt

Kombinasjon av vind og snø førte til stenging

Close