3 °C Stjørdal, NO
23/10/2020

Gjør valg for generasjoner framover

Mange unge bønder investerer og satser i Meråker

HER VIL VI VÆRE: Familien på tre har et brennende ønske om å drive gården i Fundtaunet resten av livet. Magnus Ness jobber fulltid nå, mens samboer Eline Lello jobber i Trondheim. Odelsgutten Ludvik Johannes på 14 måneder trives også topp med dyr og jord rundt seg. HER VIL VI VÆRE: Familien på tre har et brennende ønske om å drive gården i Fundtaunet resten av livet. Magnus Ness jobber fulltid nå, mens samboer Eline Lello jobber i Trondheim. Odelsgutten Ludvik Johannes på 14 måneder trives også topp med dyr og jord rundt seg.

Magnus Ness og samboer Eline Lello har gjort et klart valg. – Vi skal være på Fundtaunet resten av våre liv. Da må vi henge med.

Snart fem år har gått siden 36-åringen Magnus Ness tok over familiegården Fundtaunet. På andre siden av E14 for Meråker kirke, på heimtraktene til velkjente Fundtaunmesteren, har de bygd nytt fjøs, restaurert våningshus og lagt planer som skal sikre driften de kommende tiårene.

– Det er alvorlige valg som tas, – det vi gjør nå har betydning for denne gården i 30-40 år framover, sier Magnus Ness.

Heier på hverandre

Han er en del av Meråkers nye landbruksgenerasjon. Samtidig som Ness og samboer Eline Lello har investert stort på sin gård har flere andre i samme aldersgruppe gjort tilsvarende, og større, investeringer på sine gårder.

– Vi har et veldig godt samarbeid i bygda og vi i landbruket heier på hverandre. Meråker-bøndene er laget av fryktelig godt stoff vet du, sier han og flirer.

Og det er slett ikke bare egen gård som opptar Ness-tvillingen. Som en avstikker kan nevnes at det var den tolv minutter eldre tvillingbroren Sigmund som hadde odelsretten i Fundtaunet. Men han ønsket seg noe annet og dermed var veien åpen for Magnus og familie. Og nå er det gård og landbruk som svirrer i hodet omtrent 24 timer i døgnet.

– Det er klart det er viktig at noen er villige til å satse millioner i nye driftsbygninger, men for landbruket og bygda er det minst like viktig at et par ungdommer tar over og drifter et lite småbruk med 25-30 sauer. Vi må ha litt av alt. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

BRENNER FOR NÆRINGEN: Magnus Ness er konstituert leder i Meråker Landbrukslag og er særlig opptatt av rekrutteringen til bransjen og omdømmet.
BRENNER FOR NÆRINGEN: Magnus Ness er konstituert leder i Meråker Landbrukslag og er særlig opptatt av rekrutteringen til bransjen og omdømmet.
Viktig framtidsnæring

Beboerne i den nye driftsbygningen i Fundtaunet er 50 ammekyr. I tillegg har de omtrent 100 vinterfôra sauer. Det er fulltidsjobb for minst én person. Dermed er målet nådd for Fundtaun-bonden. Foreløpig.

– Nå er det fulltidsjobb for en pluss at vi leier inn litt hjelp. Forhåpentligvis er den driften vi nå har nok å leve av også i framtiden, men det er noe med uforutsigbarheten i denne bransjen. Rammebetingelsene endres ofte og det er en faktor som er utfordrende for landbruket.

Magnus Ness er også konstituert leder i Meråker Landbrukslag og har masse tanker om veien videre. I dag er det rundt 50 bønder i Meråker med smått og stort. Så mange bør det være i framtiden også, mener Ness, men det er ikke veldig mange av disse som skal leve helt og fullt av gårdsdriften.

– Det er gode muligheter for å leve av landbruket av Meråker, men det er ikke så mange som kan ha store fjøs og leve av volumproduksjon. Mange må gjøre noe annet i tillegg, drive med mangesysleri. Alle bønder er i prinsippet små entreprenører, og det finnes mange muligheter. Hytteeierne, for eksempel, har sine ønsker og bestillinger. Disse må vi gripe tak i, sier Ness, som er opptatt av at landbruket skal være en særdeles viktig del av næringsutviklingen i Meråker framover.

Opptatt av omdømmet

Magnus Ness er 36 og fersk i bransjen. Mange gårder i Meråker har vær gjennom et generasjonsskifte de seneste årene, men mange står også for tur.

– Noe av det aller viktigste for landbruket framover er å jobbe for en god rekruttering. Vi mangler et par faktorer for å friste ungdommene til å vise sine beste år av livet til å drive med landbruk og matproduksjon. Det som er viktig er muligheter for å ha litt fri, en grei betaling og ikke minst en bra status. Landbrukets omdømme er kjempeviktig og det er viktig å omtale næringen vår på en positiv måte. Det er litt for lett at det blir mye «kos med misnøye», sier Magnus Ness.

Selv ønsker han ikke å drive med sånt; han nyter livet som fulltidsbonde. Mye arbeid, ja, men også en jobb som i realiteten er ganske så familievennlig, veldig variert og selvstendig.

– Som bonde er det aller meste helt og fullt opp til deg selv. Det å være bonde er veldig fint det, sier Ness, og håper mange andre i hans generasjon og enda yngre finner ut det.

 

Les forrige sak:
Sagnet sier at Heståsen har fått sitt navn ut fra at det var her trøndere og jämter møttes for å handle hester. Det skal også være et gjenferd som med mye støy og larm passerer forbi her i mørke høstkvelder. Det var vel ikke all handel som gikk like støyfritt, så at det kan være noen, trønder eller jämte, som ikke får fred her er nok mye mulig.
Handel og hestesmugling

Heståsen skal ha fått sitt navn fordi det foregikk handel med hester her

Close