1 °C Stjørdal, NO
26/03/2019

Gode erfaringer med fritidsgrupper

Stjørdal kommune har etablert ulike typer fritidsgrupper for barn og unge med mål om at fritidstilbudet skal gi deltakeren en positiv opplevelse samt økt nettverk. Tiltaket er også et godt avlastningstiltak for deltakerens foresatte.

Til www.fritidforalle.no forteller nettverkskoordinator Ann Kristin Hoas ved Stjørdal barne- og avlastningstjeneste de i dag har 8 ulike fritidsgrupper relatert til forskjellige grupper barn og unge. Barne- og ungdomsarbeider har hatt fokus på aktivisering i sin utdannelse. Denne leder hver av disse gruppene. Fagarbeideren er ansatt i barne- og avlastningstjenesten. Her er finnes andre faggrupper som vernepleiere og barnevernspedagoger, Barne- og avlastningstjenesten er en koordinerende enhet innen habilitering Gjennom ansvarsgruppemøter, samarbeid med skoler og foreldre ser man behov for ulike typer fritidstilbud.

 

Stjørdal kommunes åtte fritidsgrupper:

 

Coop Storlien artikkelnivå

Dansegruppe for jenter 9-13 år. 13 deltagere med angst, ADHD, autisme, selektiv mutisme og asperger. Jentene i gruppa finner hverandre og møtes utenom fritidstilbudet.

 

Mestring uten filter er en gruppe for jenter og gutter med ADHD, alder 9-13 år som har ca 12 deltagere. I denne gruppa er det STOR aktivitet og masse moro. Hoås forteller at det jobbes aktivt med at disse barna skal fungere sammen med andre, vise hensyn, få gode og glade opplevelser sammen med andre barn.

 

Fritidsklubben er en gruppe for barn og unge med asperger, 9-13 år. Denne gruppa har 5 deltagere som tilbys aktiviteter som matlaging, formingsaktiviteter, fysisk fostring inne og ute.

 

Ungdomsgruppa er for gutter i alderen 14- 18 år. Guttene sliter med atferd og sosialisering. De sitter mye ensomme hjemme. Ungdoms gruppen møtes ofte på «ungdommens hus» i Stjørdal. Målet er at de kan dra dit alene etter hvert.

 

Guttegruppa består av tre gutter i alderen 13-16 år som har ADHD, angst og autisme. Gruppa planlegger bl.a. fisking, paintball og LAN.

 

Mandagsklubben er tilbud fra Ungdommens Hus. Kommunen stiller med med fritidskontakt som tar med barna fra barne- og avlastningsboligen og møter de som ikke er på avlastning på «huset».

 

Tirsdagsklubben er et tilbud fra Stjørdal kommune der man tar med voksne fra boligen og møter de som ikke er på avlastning. Denne klubben er også på «ungdommens hus» og gruppa er for de over 18 år.

 

Bocciagruppa er i regi Helsesportslaget. Kommunen stiller med fritidskontakt som tar med seg de aktuelle deltakere fra boligen og møter de som ikke er på avlastning. Alderen her er fra 12 år og oppover.

 

-Vi ser at nettverkgruppene betyr mye for barna og ungdommene som deltar i gruppene, men også for foreldrene. De ser at sine barn og ungdommer  trives og at de får økt sitt sosiale nettverk. I tillegg har foreldrene fått en fagperson å snakke med. Gjennom aktiviteten blir vi bedre kjennet med barna, slik at vi igjen får bedre kunnskap i forhold til å koordinere tjenestene. Dette er viktige tiltak, som vi skal vurdere høst 2011 med tanke på muligheten for å ansette en nettverkkoordinator fast, forteller Ann Kristin Hoas til nettstedet.

Les forrige sak:
Russedåp for Ole russen

Tradisjonell russedåp Rødrussen fikk sine røde luer under en liten sermoni […]

Close