15 °C Stjørdal, NO
24/08/2019

– Gode økonomiske utsikter

Sjeføkonom Frank Jullum på frokostmøte

GODT BESØKT: På et godt besøkt frokostmøte på Scandic Hell i regi av Den Danske Bank og Stjørdal Næringsforum så Frank Jullum ingen skyer i den økonomiske horisonten. GODT BESØKT: På et godt besøkt frokostmøte på Scandic Hell i regi av Den Danske Bank og Stjørdal Næringsforum så Frank Jullum ingen skyer i den økonomiske horisonten.

– Nå er det nesten ingen skyer over den økonomiske aktiviteten i Norge, sa sjeføkonom i Den Danske Bank, meråkerbyggen Frank Jullum som tirsdag morgen innledet da Den Danske Bank i samarbeid med Stjørdal Næringsforum inviterte til et godt besøkt frokostmøte på Scandic Hell.

– Selv om det nesten ikke er noen skyer i Norge, opplever vi global usikkerhet. Det er den største usikkerhetsfaktor for Norge. I løpet av de siste måneder i 2018 opplevde vi en stemningsendring i det globale aksjemarkedet i selskap med sterkere dollar og svakere oljepris. Det har vært en lang ekspansjon siden finanskrisen i 2008/2009. Ni år med oppgang er uvanlig lenge. Alt er blitt dyrt med lave renter, sier Frank Jullum og trekker opp en illustrerende dyrehistorie:

– Du starter i Oslo og nærmer deg Engerdal. Jo nærmere du kommer Gjermund Eggens rike Engerdal, jo mer tror du at det er en som skimtes i horisonten. Du bygger opp frykten jo mer du nærmer deg. Jeg håper å kunne dra noen økonomiske paralleller til det, sier en lett spøkefull Frank Jullum som mener oljeprisen ligger på et godt nivå for både selgere og kjøpere: – En pris på 60 dollar fatet vil være optimalt. Det sikrer god lønnsomhet og rike investeringer ikke minst i Norge, sier han.

– Verden nå er redd for en global resesjon med usikkert oljepris som har tatt seg litt opp. Vi tror ikke det blir noen global resesjon. Det har en sammenheng med god inntektsvekst i vesten i et stramt arbeidsmarked. USA vil få en inntekstvekst på 2,5 – 3 %. Det er gode fundament i hver innenlandsk økonomi. Det er inntektsveksten som driver forbruket i en økonomi. Det underliggende fundamentet i økonomien er godt siden fallet i 2008/09. Nå varsler Kina lettelser i pengepolitikken med skattelettelser til husholdningene. Du får et nytt løft i Kina. I løpet av første halvår venter vi at det blir en handelsavtale mellom USA og Kina. Veksten i global økonomi vil være på samme nivå i 2019 som i 2018. Veksten i USA aksellerer. Færre søker arbeidsledighetstrygd, men bidrar aktiv til økonomien. Vi kan følge detaljhandel på Redbook Index som ligner mer på en hund enn på en ulv. Vi vil oppleve lønnsvekt og fallende arbeidsledighet. I takt med ytterligere stramming av arbeidsmarkedene fortsetter lønnsveksten gradvis.

Så kan vi spørre, hvorfor får vi en handelsavtale Kina/USA?

Vi ser fem grunner:

Coop Storlien artikkelnivå

* Trump tok initiativet til nye handelssamtaler
* Trumps posisjon er i ferd med å svekkes
* Trump vil ha en avtale før presidentvalgkampen starter over sommeren
* Ingen avtale vil gi ytterligere markedsuro og vekstmatning
* Kina vil ha en avtale som understøttter veksten slik at de kan fortsette sine økonomiske reformer med strammere kredittvilkår.

– Følg med på Twitter. President Donald Trump har lagt vekt på vekst i børsverdiene mens han har vært president. Men det begynner å gå feil veg. Han skylder på sentralbanken eller «the bloody fed». Trump ønsker å ha et aksjemarked og en økonomi i ryggen. Det handler som svingstatene som vi skal se: USA krever motytelser for ikke å innføre toll på kinesiske varer. Det gjelder enklere og mer lønnsom handel med soja som i stor grad blir dyrket i statene Idaho mellom Washington og Montana i nordvest og Ohio mellom Michigan og Pennsylvania lenger øst. Det vil være viktige svingstater før valget i 2020. Ved å fjerne den ekstra tollsatsen på biler vil også Michigan kunne bli en viktig svingstat. Trump fremmer krav om målrettede motytelser rettet mot kjernevelgere og svingstater. Her har det skjedd en endring i Trumps syn ut i fra hva som er en fordel for han selv. Kina vil redusere virkningen av skyggebankvirksomhet der den vanlige kineser kan plassere sine sparepenger. Vi tror forhandlingene vil ende med en ny avtale lik den gamle. Men avtalen vil bli flagget som en seier av begge parter. Vi tror også at det blir en avtale for Brexit. Fall i aksjen til Apple påvirket børsene negativt. Vi tror at Apple sliter strukturelt uten nye produkter mens de gamle er for dyre. Store deler av markedet er på veg bort fra Iphone. Kineserne velger mer kinesiske varer.

– Hvordan vil utsiktene være for Norge?

– Vi ser for oss en vekst på eksporten fra Norge til utlandet bortsett fra olje på 4-5 % i 2019. Oljeinvesteringer vil øke med 20 milliarder i år. Det vil være en viktig vekstfaktor for norsk økonomi etter noen år med lavere oljeinvesteringer. Så vil forhåpentligvis strømprisene ikke øke så mye som de gjorde i fjor. Det gir en bedre vekst i folk sin privatøkonomi. Nordmenn lever fra hånd til munn; vi har en liten buffer. Strømprisene steg så mye i fjor at inflasjonen ble 3 %. Høye strømpriser fratar folk cash til å bruke på andre produkter. Men i år vil vi se en høyere vekst i privatøkonomier. Aktivitet i bygg og anlegg vil øke på tross av noe lavere boligbygging etter høy aktivitet. I Norge utgjør rehabilitering og nybygging halvparten hver av markedet. Hvis nybygging faller, øker rehabilitering. Hvis vi ikke skal kjøpe ny leilighet, skal vi alle fall pusse opp den vi har. Verdien av veibygging og brubygging vil øke med 13 % i år. Derfor vil vi ikke oppleve noen ledighet i byggebransjen. Høye anleggsinvesteringer sikrer høy aktivitet med høy sysselsetting. Boligbygging vil stå i takt med mulig salg.

– Hvilke flaskehalser opplever økonomien?

– Da har jeg lyst til å peke på mangel på kvalifisert arbeidskraft. Nå må oljerelatert industri hente arbeidstakere fra andre markeder. De siste oversikter viser en inntektsøkning på 1,75 % blant ingeniører i fastlandsindustrien. Ingeniører i oljesektoren opplevde en vekst på 8,2 %. Etterspørselen etter arbeidstakere er stor, men vi kan ikke ta den fra ledighetskøen som ikke tilbyr kvalifisert arbeidskraft. Oljeprisene har falt, men investeringene neste år er robuste og vi venter høyere priser utover året. Vi tror snittet av oljepris i 2019 vil ligge på 70 dollar. Da er det et spenn på nesten 50 dollar fra break even. Det betyr store inntekter for Equinor og andre aktører. Når det gjelder renteøkninger tror vi Norges Bank vil holde seg til to renteøkninger i året. Hyppigere renteøkninger vil få negative effekter.

– Hva med kommunene?

– Vi tror at renteøkninger vil svekke kommunenes økonomier pga. høy gjeldsbelastning.

Ordfører Ivar Vigdenes følger interessert med på foredraget og kommenterer: – Jeg tror betydningen av rentebelastningen er overdrevet.

Les forrige sak:
Kathrine Harsem ble 29. best på dagens sprintprolog.
Harsem tilbake i verdenscupen

Til Dresden kommende helg

Close