11 °C Stjørdal, NO
24/04/2019

Godsterminal i fjellhall!

Disse naturområdene på Hell-Billedholmene foreslås som ­havneterminal av Trondheim Havn. I uke 7 forventes fremlegging fra Jernbaneverket om fremtidig godsterminal for bane. (Foto Tor Beisvåg).

 

De politiske løsningene som til nå er lansert i godsterminaldiskusjonen tar verken høyde for miljø, byutvikling eller effektiv logistikk, sier de toppkandidatene til Miljøpartiet de Grønne i Trondheim, Malvik og Stjørdal. Sammen lanserer de godsterminal i fjellet med tilstøtende havn i Trolla.

MDG Trondheim ved Jan Bojer Vindheim, ser positivt på fornyelse av Nyhavna med både boliger og næringsliv, men han ser ingen grunn til at beboerne i Stjørdal og Malvik skal bli sittende med regninga. Heller ikke ser han miljømessige fordeler ved storstilt utbygging av en kombinert godsterminal her.

I en felles uttalelse fra lokallagene i Trondheim, Malvik og Stjørdal går Miljøpartiet De Grønne mot havneutbygging på Hellstranda og i Muruvik.

– Kystområdene her er viktige for friluftsliv så vel som for biologisk mangfold, og De Grønne mener dessuten en storterminal i Stjørdalsområdet er lite hensiktsmessig fra et logistisk synspunkt, uttaler aktuell listetopp for de Grønne i Stjørdal, Tommy Reinås.

Coop Storlien artikkelnivå

Malvik MDG støtter fjellhaller
MDG Malvik, Linda Elisabeth Brekken, lokallagsleder støtter arbeidet for oppgradering av Meråker-banen, men hun ser ikke at Øst- vest forbindelsen kan ha behov for et anlegg av den størrelsen som er foreslått blant annet av Trondheim Havn.

– Miljøpartiet De Grønne mener omlasting mellom jernbane og bil bør skje i fjellhaller mellom Klett og Marienborg, poengterer Brekken.

Gruppeleder for de Grønne i Trondheim bystyre, Vindheim, understreker at et nytt havneanlegg ved Trolla-berget kan gi ekstra funksjoner til et godsanlegg i fjellet bakenfor.

– Øvrig skipstransport må benytte de ulike anløpssteder Trondheim Havn i dag disponerer, fra Orkanger i Vest til Stjørdal i Øst. Ved å sprenge ut haller mellom Klett og Midtbyen fjerner vi høydeforskjellen over Heimdal, og reduserer dermed energiforbruket ved godstransport med jernbane betydelig. Dette er en framtidsrettet og miljøriktig løsning sier Jan BojerVindheim.

Miljøpartiet de Grønne er en del av byregjeringen i Trondheim. Nå kommer partiet med kraftig korreks av sine samarbeidspartnere i Trondheim Ap.

– Det at Rita Ottervik, som ordfører av Trondheim, løser byutviklingen lokalt, ved å flytte de negative miljøkonsekvensene til en nabo by som Stjørdal, er på alle vis helt uakseptabelt påpeker Vindheim. De Grønne mener at et slikt anlegg vil ha flere positive byutviklingsaspekt.

– Lokalisering av godsterminalen blir ivaretatt av Trondheim by som er opphav til det meste av godset, ekstra transport på trailere til og fra byen unngås, tverrforbindelsen mellom Ila og Flakk får betydelig oppgradering og ikke minst vil en oppgradering av sambandet fra Klett til Brattøra være en betydelig fordel for kommende utbygging av høyhastighetstog sørover fra Trondheim, mener Bojer Vindheim.

Les forrige sak:
Vil ha karakterer i barneskolen

  STJØRDAL: Unge Høyre i Stjørdal programfester innføring av karaktersystem i […]

Close