21 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

– Godt at Åsen kom med!

18. juli 2012 ba Guri Skjesol i Åsen Bygdeforum fylkesråd Ingvild Kjerkol om å bruke sine politiske muskler for å få Kvithammer – Åsen inn i NTP 3. - Nå er vi meget godt fornøyd med framlegget til NTP og de berørte kommunene må bruke all disponibel tid til best mulig planlegging, sier hun.

 

Det er strekningen Kvithammer – Åsen som kommer med i andre del av planperioden. – Derfor må det nå settes fullt trykk på planleggingen. Det handler ikke minst om valg av trasé. Det skal legges fram et planprogram i juni med forslag til alternativ, sier Guri Skjesol som er glad for at det nå endelig er en regjering som klart ser Åsen sine utfordringer:

– Vi kan ikke lenger leve med dagens sterke trafikkbelastning. Beboerne i Åsen har betalt prisen for manglende politiske prioriteringer. Derfor er det gledelig at de ansvarlige politikerne nå endelig har satt Åsen på kartet.
Vi kunne ha ønsket start av arbeidet allerede i løpet av de fire første årene, men på den annen side tror jeg vi trenger denne tida for å få en best mulig planlegging, sier Guri Skjesol som har vært spent foran framleggingen av NTP:

– På tross av sterke forhåpninger og positive signaler kan du aldri ta noe for gitt. Derfor var det en stor glede å høre at strekningen Kvithammer – Åsen nå er en del av Nasjonal Transportplan. Det er en strekning med flere utfordringer, ikke minst på Langstein.

Regjeringen ønsker en tryggest mulig trafikk og vil sikre en best mulig transport av varer, sier Guri Skjesol som mener det ikke lar seg kombinere med fartsgrense 50 km/t på en lang strekning gjennom Åsen:

Coop Storlien artikkelnivå

– For beboerne blir det en lettelse å få flyttet denne farlige trafikken bort fra sentrum. Dette er en veldig stor satsing. Dagens E 6 hindrer god flyt i transportnæringen.  Men vi er klar over at bompenger er en del av prisen. Her er det en grei kjøreregel: Uten bompenger, ingen veg.

Det er en pris vi må være villige til å betale for å få en nødvendig oppgradering av denne vegstrekningen, sier Guri Skjesol som mener utbedringene vil få stor betydning for Åsen som har mange gode boalternativ:
– Med elektrifisering av Trønderbanen og bedre vegstandard blir det lettere å ta seg til og fra Åsen. Vi hilser forslaget til NTP velkommen, sier Guri Skjesol i Åsen Bygdeforum som har fulgt framleggingen av NTP på sine ÅBF sine hjemmesider.

 

 

Les forrige sak:
1. Svartmeisen er vår minste meis, og foretrekker gammel skog. Her på en foringsplass i Stjørdal kommune opp mot tregrensa.
Bli en fugleambassadør

  Naturarvprosjektet «Birdwatching Trondheimsfjord» har pågått siden 2010. Et av hovedmålene […]

Close