12 °C Stjørdal, NO
03/08/2020

Graver på Leirfall

| |

Årsaken er at det på stedet skal bygges museum, og som i alle utbyggingssaker der det kan være fredete kulturminner skjult i grunnen, må området først undersøkes for å påvise disse.

Men denne gangen er utbygger litt over gjennomsnittet positiv til eventuelle funn:

-Det hadde jo vært spennende om det dukket opp spor etter aktivitet eller bosetting på området, som kan knyttes til tiden helleristningene ble laget. Da kan vi få et veldig nært og ekte utgangspunkt for deler av utstilling og formidling i det framtidige museet, sier Helle Vangen Stuedal, arkeolog og innholdsutvikler ved Bergkunstmuseet – Det magiske berget.

Hun håper alt nå går etter planen, og at museet i løpet av få år kan flytte inn et nytt bygg ved de flotte helleristningsfeltene i Hegra.

Det som nå gjøres er en såkalt arkeologisk forundersøkelse, en rutinemessig undersøkelse som gjøres overalt hvor man har mistanke om at skjulte kulturminner kan gå tapt som følge av utbygging. Det vil si at fylkets arkeologer åpner prøvesjakter på deler av området, for å se hva som skjuler seg under matjorda. Da kan spor etter stolper, ildsteder, kokegroper og mere dukke opp.

Finner man mye spennende blir det en arkeologisk utgraving på et senere tidspunkt etter at Riksantikvaren har fått sett på saken, i dette tilfellet trolig neste vår.

Les forrige sak:
|
Hyggelig møte med barneombudet

4. klassetrinnet har arbeidet med barnekonvensjonen i forbindelse med FN dagen […]

Close