10 °C Stjørdal, NO
24/04/2019

Grendahistorie fra Vikvarvet

Publikum koste seg i samfulle 4 timer.

 

 

På Granby i Selbu har det vært gjen­nomført flere ”historie-kvelder” fra forskjellige grender i Selbu. Fredag 4. mars var det Vikvarvet sin tur. ”Mi stane på lite – og ser attivi tida”

Ca 115 personer som hadde tilknytning til Vikvarvet og grendahistorie hadde tatt turen og mange var på plass 1,5 time før det begynte.

Bjarne Aftret dro det hele i gang og han ledet kvelden på sin lette og lune måte. Det ble en opplevelsesrik kveld, hvor vi fikk høre om Vikvarvets historie, de første bosetterne, de eldste funnene av redskap som er 4000 år gamle.

Coop Storlien artikkelnivå

Det ble et møte mellom Agne Nåldalen (Nils Johan Kjøsnes) og Kong Sverre (Narve Rognebakke). Agne Nåldalen var for øvrig med i slaget på Ree i 1177. Han ble lyst fredløs og bodde på en gård oppe ved Nåldalssjøen, nå kalt Slindvatnet. Agne møtte Kong Sverre da sistnevnte var på Hoøya i 1177.

Vi fikk høre historien om  ”Selbuvottens mor”, Marit Guldsethbrun (Kari B. Kjøsnes) i både ord og toner. Kaare Velle Høyem fortalte om religiøs aktivitet i Vikvarvet, kvinneforeninger, bedehus og personer som har nedlagt mye arbeid i forbindelse med slik aktivitet.

Skolene var viktig og Oddbjørn Kjøsnes ga oss en oversikt over ”skulenn” i Vikvarvet. Fra omgangsskole og hvordan de ble gjennomført, om  læreren som selv måtte gå rundt til foreldrene og hente inn sin lønn – noe som ikke var helt enkelt. Pengene satt ikke løst hos foreldrene.

De to første faste skolene, den ene for ”Ustlendingene” og den andre for ”Framlendingene” kom i 1860. I 1893 ble det bestemt at det skulle bli én skole, Slind skole. I forkant hadde det vært  diskusjon som sammenslåing var riktig og mange saklige og usaklige argument kom frem. Ikke ulik diskusjoner som også nå til dags dukker opp ved sammenslåinger, enten de er små eller store.

Flere fortalte episoder fra sin skolehverdag i Vikvarvet. Noen triste, men også muntre historier. Mye latter og gjenkjennende nikk fra tilhørerne.

Disse historiene skulle ha blitt nedskrevet og tatt vare på. Likeså historiene som ble fortalt om Vikvarvets idrettshistorie, Ungdomslaget og teater, fester i krigsårene, historier om Erik O Aune Kongdalen, om butikkene i Vikvarvet.

Inger Granby fortalte om utvandringen fra Selbu til Amerika. Haldor Estenssen Guldseth kom hjem fra Amerika i 1865 etter å ha deltatt i borgerkrigen, og han dro rundt i Selbu og fortalte om Amerika og i 1866 dro han og 232 andre selbygger til Amerika. Han hadde da lært de som skulle dra litt om Amerika, om språket og om hva som ventet dem. Granby fortalte og om hvor Selbyggene slo seg ned, bl.a i Minnesota.

Musikalske innslag med allsang og sang av Hans Ivar Aftret. Han tok for seg at ”Vikvarving og Mebonding dæm går itt i lag.  Samt en sang om at ”I Vikvarvet er det lidderlig flott” Innslag som fikk frem latteren både for melodienes innhold og fremføringen.

I Vikvarvet er det mange musikere og på en slik kveld så imponerte et trekkspillorkester med 9 vikvarvinger med flere flotte musikkinnslag.

En flott kveld – 4 timer fløy av gårde, og som Bjarne Aftret sa ”Mi ha kunna hulli på i flere dågga mi.”

 

Bjarne Aftret ledet kvelden på sin lette og lune måte.

Les forrige sak:
STØRRE BREDDE: - Jeg har hatt stor glede av arbeidet i Komite Plan, men som nominert toppkandidat må jeg også engasjere meg mer på andre områder. ­ Det gjelder ikke minst omsorg og skole, sier Øistein Teigen som topper lista for KrF i Stjørdal.
– Hva er jeg i politikken?

    - Skal du ikke spørre meg – hva er […]

Close