-2 °C Stjørdal, NO
05/12/2020

Grenseløs grunderstøtte

Radiobingo mobil

Trønderske ungdommer mellom 18 og 25 år bør slippe løs sine kreative ideer. Det kan gi en snarvei ut i verden.

 

Dette er målgruppen for et nytt internasjonalt samarbeidsprosjekt gjennom nettverket Si tous les ports du monde. Trondheim er del av denne sammenslutningen av havnebyer. Unge mellom 18 og 25 år med kreative ideer og prosjekter fra regionene rundt de 14 nettverksbyene kan søke om prosjektstøtte og deltagelse på internasjonal grùndercamp.  Deltagerne tildeles 400 euro hver til grunnfinansiering. Dersom prosjektene realiseres, venter ytterligere 1000 euro. Kandidatene velges ut i hver av medlemsbyene. I august avholdes en ungdomscamp og internasjonal workshop i danske Sønderborg. Dette i samarbeid med bl.a. Syddansk Universitet. Søknadsfrist er 4. april. Opptil 40 ungdommer fra nettverket vil bli plukket ut fra ulike kategorier som kultur, turisme, gastronomi, bioteknologi, bærekraftig utvikling, sport og næringsliv. Utvelgelseskriteriene vektlegger forberedelsene, motivasjon og prosjektets gjennomførbarhet.

 

Kontaktperson i Trondheim kommune er Birger Elvestad. Han forteller om økende interesse for prosjektene . Elvestad er rådgiver for ulike entrepenørskap-klasser i både videregående skole og ved NTNU.

-Vi oppfordrer ungdom med gode ideer om å søke eller ta kontakt med oss for tips. Vi ser hele Trøndelag som del av vår region i denne forbindelse. Flere videregående skoler i begge fylkene har sterkt fokus på entrepenørskap. Uavhengig av om man har et konsept klart eller kun en idè, er det mulig å være med, forteller Birger Elvestad. Han har lagt merke til entrepenørskapsånden som preger bl.a. Ole Vig videregående skole i Stjørdal.

 

-Dette blir en miniutgave av nettverket vårt. En slik workshop vil gi ungdommene verdifulle kontakter, sier formann i Si tous les ports du monde , franskmannen Loic Frèmont.  Han mener alle havnebyer er nysgjerrige på hva som venter bortenfor horisonten.  Havnebyer tjener hele regioner. Nord-Atlanteren og de baltiske landene via byer i Norge, Danmark, Sverige, England, Irland og Skottland er forbundet med andre verdenshjørner som havnebyer i Brasil og Spania. Quebec og Montreal representerer Nord-Amerika. I Karibia er Guadeloupe medlemmer, Middelhavet er representert ved havnebyer i Italia, Frankrike og Kypros, Stillehavet ved Gamagori i Japan og det Indiske hav gjennom øygruppen La Réunion – som tross til geografisk beliggenhet er medlem av EU.  Effektive forbindelser mellom havnebyene er fellesnevner.

 

Trondheim har vært medlem av Si tous le ports du monde i halvannet år. Det er spesielt byens vitenskapelige miljø som er i fokus. Stavanger ble tilbudt medlemskap i 2007, men var da opptatt med å være Europeisk kulturhovedstad.

 

Nettverket skal være en kontaktformidler mellom medlemmene, koordinere, initiere og følge opp prosjekter over grensene og mellom regionene.  Utspringet var Saint-Malo-regionen i Frankrike med regionens maritime og forretningsmessige internasjonale forbindelser helt siden 1600-tallet. Filosofien bak er nettverket er at man kun ved å kjenne hverandres kulturer er mulig å forstå og skape langvarige økonomiske utvekslinger. Sterke kulturelle bånd gir fellesnevnere. I dag er 14 havnebyer og rundt 80 ulike institusjoner / handelskammer på fire ulike kontinent medlemmer av nettverket.  Flere nye medlemmer kom til i 2010. Nettverkets ferskeste medlem, byen Gaspe i Quebec-provinsen i Canada, er spesielt interessert i samarbeid med Trondheim rundt bærekraftig utvikling.

Nå ønsker nettverket neste generasjons grundere med på laget.

Les forrige sak:
Fra v. Eva Haanæs fra Lusparken Arkitekter, Gry Kvernrød fra Stjørdal kommune, Liv Svare fra FAVEO Prosjektledelse deltok på møtet som presenterte parkering under bakken. Foto: Kjell-Arnfinn Aune.
Parkering under bakken

  Nå må stjørdalingene og andre forberede seg på å parkere […]

Close