-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Grønn omsorg – inn på tunet

”Inn på Tunet” er et praktisk tilbud som for en rimelig penge kan gi gode tilbud til mange, sier f.v. trainee ved næringsavdelingen Marthe Strømmen; Veronica Reinås, Eikra gård; leder i komité omsorg Ola Morten Teigen; saksbehandler Audny Merete Mehammer. Formannskapet behandlet i går en innstilling fra rådmannen om å sette av totalt 750.000 kr i 2011 til tre prosjekter knyttet til ”Inn på Tunet”.

Stjørdal kommune tar skrittet fra ord til handling:

 

– Jeg er svært godt fornøyd med at vi nå har fått på plass et tilbud med ”Inn På Tunet” til tre forskjellige brukergrupper!

Det sier Ola Morten Teigen (Frp), leder av komité omsorg. Saken ble i går ettermiddag behandlet i formannskapet før den skal sluttbehandles i kommunestyret. Rådmannen hadde laget følgende innstilling:

 

”Rådmannen gis fullmakt til å arbeide videre med å utvikle tilbud om Inn på Tunet til følgende brukergrupper innenfor angitt økonomisk ramme:

 

  1. Personer med tidlig kognitiv svikt – ramme på 250.000 kr (budsjettvedtak PS 112/10).
  2. Personer med rus/psykiske problemer – ramme på 250.000 kr (budsjettvedtak PS 112/10).
  3. Ungdom og mestring – en alternativ skoledag – ramme 250.000 kr. Finansiering av dette prosjektet legges inn i forbindelse med budsjettsalderingen våren 2011”.

 

– Det er snakk om å gi et ukentlig tilbud til to grupper à fem personer i hver enkelt del. Dermed kan vi gi et tilbud til totalt 30 personer. Den første gruppa gjelder personer som får demens. De to neste gruppene må egne seg godt for skoleelever som kunne trenge et slikt tilbud, sier Teigen.

 

Erfaringer fra Melhus

Saksbehandler Audny Merete Mehammer er også glødende opptatt av ”Inn på Tunet”: – Fredag var vi en gruppe på totalt 13 personer på besøk til Fritz Arve Haugen på Kvål. Han har arbeidet etter prinsippene for ”Inn på Tunet” gjennom ti år. Han delte sine erfaringer med oss. Det er veldig positivt med en slik kontakt som kan veilede oss i det videre arbeidet.

 

 

Han fortalte om hvordan han gir et tilbud til skoleelever som ikke er særlig skolemotiverte. Det gjelder totalt 21 elever med til dels betydelig fravær fra skolen. Men Haugen fortalte om 98 % oppmøte på gården. Dette var tilbud som elevene likte.

 

Fastere forankring

Veronica Reinås har i flere år arbeidet aktivt sammen med Håvard Sesseng for å skape egnede tilbud på Eikra gård. Hun er veldig glad for at tilbudet om ”Inn på Tunet” nå får en fastere forankring i Stjørdal kommune. Det gjelder ikke minst budsjettmessig.

 

Teigen: – Vi har gått noen runder for å få på plass økonomien i dette prosjektet. Det er helt avgjørende for at ”Inn på Tunet” skal ta skrittet fra god idé til å bli et praktisk tilbud i hverdagen. Jeg har veldig stor tro på slike oppdrag. Her er det mye å hente i forebyggende arbeid som er den beste investeringen samfunnet kan gjøre. Det kan være vanskelig å se den direkte effekten allerede i morgen eller kanskje på neste budsjett, men på lang sikt er det ingen tvil om den store positive effekten ved slike tiltak.

 

Voldsomt potensial

Reinås: – Jeg var med på en studietur til Nederland som på mange måter kan sammenlignes med Norge. Her er de kommet langt. Stjørdal har i dag sju tilbydere. I en by på Stjørdals størrelse ville det i Nederland være 20 tilbydere som alle har 2-5 årsverk. Her snakker vi om store muligheter. ”Inn på Tunet” har et voldsomt potensial.

 

Saksbehandler Audny Merete Mehammer er også glødende opptatt av ”Inn på Tunet”: – Det er viktig å informere enhetsledere. Men blir det forhåpentligvis en forandring på manglende bruk. Rådmannen har satt ned en tverretatlig gruppe som skal følge opp det lokale tilbudet og gjøre det kjent for aktuelle brukere.

 

Reinås: – Det har vært en omfattende oppgave å gjøre tilbudet kjent. Det finnes midler til å bruke slike tilbud, men det er ikke sikkert at alle med bevilgende myndighet er klar over tilbudet som dermed ikke er brukt.

 

Forebyggende tiltak

Teigen: – Gården som arena er et flott forebyggende tiltak. Det er viktig å komme i gang tidlig. Sammen med varaordfører Ole Myrbekk (H) har jeg vært i et møte med NAV der vi på vegne av Stjørdal kommune var villige til å dele finansiering av plasser i prosjekt som ”Inn på Tunet”. Men NAV kunne fortsatt ikke engasjere seg i denne omgang. Det håper vi vil endres ved neste korsveg. NAV er en naturlig samarbeidspartner for ”Inn på Tunet” på samme måte som det kan være et godt tilbud for Ole Vig vg skole.

 

Reinås: – Jeg har vært med på en del diskusjoner om ”Inn på Tunet”. Nasjonalt er vi kommet langt i Stjørdal allerede selv om det fortsatt er en veg å gå. Det vil være spennende om slike tiltak kan gi grunnlag for forskning. På den måten kan vi si mer om virkningen. Det vil vekke nasjonal oppmerksomhet.

 

”Inn på Tunet” i Stjørdal

Stjørdal har i dag sju tilbydere:

 

  • Torill Bakken Wandsvik, Kindseth Gård, Stjørdal: Tilbud til elever med spesielle behov og allment opplegg for hele skoleklasser.
  • Linda Indergaard, Indergaarden Røkke på Skatval: Tilbud om alternativ skoledag for elever, barnehage/SFO på besøk, bofellesskap, tilrettelagt ridning.
  • Hege og Oddbjørn Skjei, Skjei Søndre i Elvarli: Gårdsbarnehage med 23 plasser.
  • Gunnar Alstad, Alstad Mellom på Skatval: Tilbud til elever med spesielle behov, dagsbesøk og skoleklasser.
  • Eva Lillemo Wisløff og Ketil Wisløff på Hell: Tilbud om familie/gårdsbarnehage godkjent for 10 barn 0-6 år; sommerleir. Har tidligere hatt arbeidstrening for ulike typer brukere.
  • Veronica Reinås og Håvard Sesseng, Eikra gård på Sorte, Hell: Tilbud til elever med spesielle behov, demensprosjekt, arbeidstrening for brukere gjennom NAV.
  • Marit Lianes og Arne Stene, Øfsti søndre i Stjørdal: Tilbud til elever med spesielle behov, barnehagebesøk, arbeidstrening og andre besøk etter forespørsel.

 

Politisk enighet

– Jeg deltok på landbruksdebatten i Hegra i regi av Hegra Sparebank. Her var det bred politisk enighet om å satse på tilbud som ”Inn på Tunet”, sier komitéleder Ola Morten Teigen som er veldig glad for at dette tilbudet nå får en fastere tilknytning med poster i budsjettet:

 

– Ambisjonen må være å øke postene. Det er veldig gunstig for samfunnet med slike tilbud. Over tid vil det gi store besparelser. Men nå handler det også om å presenter meningsfylte tilbud til utøvere som trenger det, sier han.

Les forrige sak:
Ikke alle gleder seg til påske

  Mens mange ser fram til påskeferie, er det andre som […]

Close