15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Grunnarbeid i sentrumsgatene

Kryssende rørsystemer gir utfordringer når gatebildet endres. Frost i bakken må tines opp langs veibanen. Her ved krysset Ole Vigs gate-Torgveien.

 

Nye vakre miljøgater med fortau, sykkelbane og opphøyde gangfelt blir resultatet til slutt. Først skal et omfattende grunn­arbeid gjen­nomføres i Ole Vigs gate og Stokkanveien.  Omlag en tredjedel av Ole Vigs gate er nå ferdig frem til Torgveien.

De beveger seg sakte mot øst etter starten i krysset Søndre gate/Ole Vigs gate, men det er også en omfattende operasjon som gjøres fem meter under gateplan langs Ole Vigs gate. Dagens samlerør for overflatevann og kloakk erstattes av to separate rørsystemer. Det er firma Grunnarbeid fra Ranheim med underentreprenører som utfører legging av nye kloakk og overvannsledninger med henholdsvis 31 cm dimensjon og 80 cm dimensjon.

– Vi legger disse to avløpene separat for å skille kloakk fra overvann. Det er betydelige mengder vann som går under bakken blant annet ved nedbør. Med denne løsningen blir inntrenging av vann i private kjellere eliminert, forteller Arve Fossli fra selskapet Grunnarbeid.

Fra tidligere er deler av Innherredsveien og Wergelandsveien i tillegg til vestre løp i Ole Vigs gate opparbeidet. En måned fremover i tid møter arbeiderne krysset Stokkmoveien-Ole Vigs gate. Her fortsetter et arbeidslag østover langs Ole Vigs gate til Stokkanveien. Det andre arbeidslaget skal oppgradere vann og avløp fra dette krysset mot Skolegata langs Stokkmoveien.

Coop Storlien artikkelnivå

Torstein Halle, Arve Fossli og Ivar Fremo (i maskina) er tre av 8 som arbeider med vann og avløp i Ole Vigs gate. 31cm og 80 cm rør legges ned i grunnen 5 meter under veibanen.

 

 

Må vente på fortsatt stengte gater
Ole Vigs gate har vært avstengt siden i fjor sommer. Når krysset Ole Vigs gate-Stokkmoveien er ferdig opparbeidet, kan Ole Vigs gate åpnes for trafikk etter at gaten er ferdigstilt med opphøyde gangfelt, fortau og sykkelvei. Før dette skjer skal mye på plass, og fortsatt må man påregne lang ventetid før Ole Vigs gate blir åpnet med ny utførelse. Hele Ole Vigs gate opp til Breidablikkveien skal graves opp for legging av nye rørsystemer. I krysset Stokkanveien- Ole Vigs gate skal også gateløpet inn mot den nye idrettshallen graves opp. Når gateløpene er ferdigstilte anlegges det opphøyde gangfelt flere steder langs Ole Vigs gate som blir 13 meter bred.

– Vi har møtt på en del løse sandholdige masser og må spunte deler av strekningene for å hindre utrasinger av løsmasser, sier Arve Fossli, og har god hjelp i Torstein Halle i gravemaskina innleid fra Raaen. Spunsing skjer med en spesialmaskin utstyrt med hydraulikk. Multiconsult har bistått utbygger Stjørdal kommune i dette vann- og avløpsoppdraget.

 

Arve Fossli hos Grunnarbeid viser gateløpene som skal opparbeides med vann, kloakk og overflatevannsrør i Ole Vigs gate, Stokkanveien og Stokkmoveien.

Les forrige sak:
SMART STYRING: Markedssjef Marit Pedersen og gruppeleder på kundesenteret Elisabeth Sundal ved Malvik Everk viser fram den nye AMS måleren som hjelper husholdningene å spare strøm.
Sparer på strømmen

  Som den eneste kraftleverandøren i landet tilbyr Malvik Everk privatkundene […]

Close