14 °C Stjørdal, NO
07/07/2020

Guttegjeng ringte på og stakk av – til slutt banket mannen opp den ene

Unge gutter plaget mann i månedsvis

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

Over en lengre periode skal en gjeng med fire unge gutter ha irritert en mann i 40-årene med å ringe på døra og stikke av. Ifølge mannen skal guttene både ha banket på døra og ringt på døra, for så å stikke av, mange ganger i løpet av fjorårssommeren. Dette skjedde til alle døgnets tider og hyppigheten økte utover sommeren i fjor.

I februar i år, da mannen hadde flyttet til en annen bolig i Meråker, startet det opp igjen.

– Fra begynnelsen av februar 2020 skjedde det på nytt at en gjeng på fire gutter banket og ringte på døra til tiltalte. De ropte høylytt og løp deretter fra stedet. Dette foregikk tolv av de siste 14 dagene frem til den 15. februar 2020, både på dag-, ettermiddags- og nattestid og opptil tre ganger i døgnet, heter det i en dom fra Inntrøndelag tingrett.

Mannen mistet nattesøvn, og da dette skjedde på kvelden lørdag 15. februar, var begeret fullt.

–  Tiltalte observerte fire gutter utenfor huset. Han tok på seg sko og sprang ut etter guttene. Idet han kom ut så han at tre av dem forsvant rundt et hus. Tiltalte så også at en av guttene prøvde å gjemme seg nede i et bekkeløp like i nærheten, forklarte mannen.

Gutten som lå i bekken kom med en uttalelse som gjorde at mannen mistet besinnelsen og slo fornærmede tre ganger i ansiktet med knyttet neve. Gutten som ble slått, som da var 14 år gammel, forklarte i retten at han hadde vært sammen med kompiser denne kvelden.

– De drakk alkohol, og fornærmede ble full. Fornærmede forklarte at han ikke hadde drukket alkohol tidligere. Han benektet å ha vært med på å oppsøke tiltalte og ringe på døra. Ifølge fornærmede fulgte han bare etter de tre andre guttene uten at de visste det. Han gjemte seg i en grøft i nærheten der han sovnet. Han så at tiltalte kom ut av huset før han sovnet, heter det i oppsummeringen av guttens forklaring.

Mannen i 40-årene erkjente ikke straffeskyld for forholdet i tingretten. Han mener handlingen ble foretatt i nødverge, men det er ikke tingretten enig i.

– Etter rettens syn må det aktuelle angrepet denne kvelden anses for å være avsluttet, slik at nødvergesituasjonen var opphørt. Guttene hadde lagt på sprang. Fornærmede gjemte seg i en grøft, og de andre sprang rundt et hus. Derimot mener retten at tiltalte, ut fra tidligere hendelser av samme art, hadde grunn til å frykte at han også i fremtiden ville bli utsatt for rettsstridige angrep i form av hensynsløs atferd fra fornærmede og de andre guttene. Retten kan etter bevisførselen ikke se bort fra muligheten for at et av tiltaltes motiv for å slå fornærmede var å avverge nye tilfeller av hensynsløs atferd, heter det i dommen.

Men tingretten mener mannen gikk for langt i den aktuelle situasjonen.

– Retten er imidlertid av den oppfatning at tiltalte ved å reagere med tre slag med knyttet neve mot fornærmedes ansikt har gått lenger enn nødvendig. Tiltalte hadde i den foreliggende situasjonen andre handlingsalternativer for å avverge fremtidige angrep. Han kunne ha forsøkt å avklare identiteten på fornærmede og kunne også ha kontaktet politiet. Fornærmede var dessuten beruset og befant seg på bakken da tiltalte slo. Selv om det legges til grunn at tiltalte slo med begrenset kraft, medførte de gjentatte knyttneveslagene i ansiktet en ikke ubetydelig risiko for mer alvorlige skader, mener tingretten. 14-åringen fikk hoven leppe, blødde og hadde hodepine dagen etter hendelsen.

Meråker-mannen ble dømt til betinget fengsel i 21 dager. Han ble frifunnet for krav om oppreisningserstatning.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Fire fikk fartsbot

UP stilte seg opp i 70-sone

Close