7 °C Stjørdal, NO
22/08/2019

Gymsal-ønsket innfris – men ingen ny skytebane

Nye Hegra skole kommer til å koste 150 millioner

Tidligere i høst var sentrale personer i lag og foreninger ute og ønsket seg gymsal i nyskolen. Nå ser det ut som de blir bønnhørt. Fra venstre: Leder Hilde Raaen i Hegra Skolemusikk, leder i håndballavdelingen Kristin Verket, leder i Hegra IL Ivar Morten Hansen, sekretær i fotballstyret Neriza Håve og leder i idrettskolen Monica Leinslie. Tidligere i høst var sentrale personer i lag og foreninger ute og ønsket seg gymsal i nyskolen. Nå ser det ut som de blir bønnhørt. Fra venstre: Leder Hilde Raaen i Hegra Skolemusikk, leder i håndballavdelingen Kristin Verket, leder i Hegra IL Ivar Morten Hansen, sekretær i fotballstyret Neriza Håve og leder i idrettskolen Monica Leinslie.

Nye Hegra skole har en prislapp på 150 millioner kroner. Hegrasbyggenes store ønske om gymsal innfris, mens en skytebane er i det blå.

– Det er flere årsaker til at allrom/gymsal er tatt med i prosjektet. For det første har skolen behov for egnede lokaliteter for kroppsøving. Idrettshallen ligger nesten 500 meter unna barneskolen og spesielt for de minste barna, vil mye av timen gå med til forflytning til og fra hallen, skriver rådmannen i sin innstilling til politikerne når skisseprosjektet og kostnadsrammen for ny skole i Hegra skal godkjennes.

Nærmiljøsenter

Men det er ikke bare i forbindelse med kroppsøving at det vurderes som gunstig med en større sal ved den nye skolen.

– Det er behov for arealer til skolens arrangementer som konserter, forestillinger, samlingsstund, storforeldremøter, 17. mai, skoleavslutninger og lignende. Dette vil ikke kunne gjennomføres for hele skolen i amfiet og heller ikke for klasser med foreldre og besteforeldre i ulike sosiale settinger da plassen blir for liten. Ungdomskolen har ikke egnede lokaler for denne typen arrangement, og de kan benytte barneskolens storstue ved spesielle anledninger. I tillegg til å være skolens samlingsarena, vil det fungere både som utleiearealer og nærmiljøsenter for hele skolekretsen, skriver rådmannen i sin innstilling.

Frittstående skytehall er billigst

Mens det ligger an til at det blir gymsal, blir det ikke bygd skytebane i den nye skolen i Hegra. Kjelleren på dagens barneskole er innredet som innendørs skytebane for Hegra skytterlag. De sto selv for utgraving og innredning av disse lokalene, men når skolen nå skal rives vil skytterlaget stå uten innendørs anlegg.

Den nye skolen i Hegra skal bygges uten kjeller, men i forarbeidet er tre ulike løsninger vurdert for å innlemme en skytebane i prosjektet. Både å bygge med kjeller for å få til skytebane, skytebane under bakkenivå inntil skolebygget og et frittstående bygg er vurdert. De to første alternativene er begge vurdert som for kostbare.

Coop Storlien artikkelnivå

– Konklusjonen er at selve byggekostnadene for et frittstående bygg vil bli lavere enn et anlegg som bygges i tilknytning til barneskolen. Et frittstående bygg vil medføre andre kostnader som blant annet tomtekjøp og infrastruktur som vil jevne ut noe av forskjellen i totale kostnader, mener rådmannen.

Dermed er det et frittstående bygg til skytebane som er vurdert som det mest aktuelle, men de tankene er ikke videreført i forbindelse med byggingen av ny skole.

– Siden kostnaden for en innendørs skytebane i tilknytning til skolen er større enn et frittstående bygg, er det mer hensiktsmessig å gå for en løsning med frittstående bygg dersom kommunen skal være delaktig i anlegget, sier rådmannen.

 

Les forrige sak:
VRAKPLASS: Isak D. Westgaard sitt anlegg på Sutterøy kan bli mottak for biler som skal vrakes.
Snart kan du vrake bilen din her

Har søkt om å bli mottaksplass for bilvrak

Close